Vem ansvarar för ventil i rökkanal i bostadsrättslägenhet?

2021-01-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor sedan flera år i en bostadsrätt. Inför inflytt var ett kriterium att eldstad skulle finnas. En kakelugn fanns men dess status diskuterades aldrig.År 2011 skulle allas eldstäder inspekteras. Ett missförstånd uppstod mellan sotaren och mig som gjorde att jag började elda. En granne två plan över mig anmärkte på att rök kom in i hans klädkammare. Jag slutade elda. Sotarens besiktningsprotokoll visade att min rökkanals tekniska kvalitet var bristfällig med trasiga fogar och tegel.År 2019 anlitade jag ett företag för att täta min rökkanal. (Mitt ansvar enl. stadgarna). Arbetet påbörjades men så upptäckte "tätningskillen" en ventil på min rökkanal varav arbetet avslutades. Jag påtalade ventilens existens för föreningens styrelse som då lät samma sotarfirma som 2011 inspektera alla rökkanaler i föreningen. Samma ventil upptäcktes då och som protokollfördes samt fotades. När och vem som satt dit ventilen är oklart. Man har alltså korskopplat två system som kan innebära brandfara. Enligt sotaren är det lätt att flytta ventilen.Styrelsen, tillika fastighetsägaren, anser att den inte har skyldighet att göra något åt ventilen eftersom det är "mysuppvärmning" jag vill uppnå. Jag hävdar att ventilation är styrelsens ansvar (enl. stadgarna) och att styrelsen ska vidta åtgärder( ta bort ventilen) för att återställa rökkanalens funktion så jag kan låta täta min rökkanal och nyttja min kakelugn. Vad göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga framkommer det av föreningens stadgar att ventilationen är föreningens ansvar. Detsamma framkommer av 7 kap. 12 § bostadsrättslagen enligt vilken föreningen står för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten samt ventilationskanaler; om föreningen har försett lägenheten med dessa och dessa tjänar fler än en lägenhet. Bestämmelserna i bostadsrättslagen är tvingande och går före vad som regleras i stadgarna. Som jag tolkar det av din fråga överensstämmer däremot stadgarna med bostadsrättslagen i ditt fall.

När det gäller rökkanalen är den enligt stadgarna ditt ansvar. Det kan i och för sig argumenteras för om det är riktigt eller ej. Utifrån din fråga och den information du delgett oss faller rökkanalen inte under föreningens ansvar. Om föreningen försett lägenheten med den och den tjänar mer än en lägenhet kan det tänkas att den faktiskt är förenings ansvar. Å andra sidan är det fullt möjligt, vilket jag utgår från, att föreningen redan sett till att det finns ett fungerande värmesystem och att det därmed inte krävs en fungerande eldstad för lägenheten.

Frågan är då vad som gäller ventilationen. Å ena sidan ska föreningen ta hand om ventilationssystemet, om föreningen har försett lägenheten med systemet och systemet tjänar fler än en lägenhet. Jag förstår det som att systemet tjänar mer än en lägenhet, det är dock något osäkert om det går att tolka som att föreningen har försett lägenheten med det. Bland annat utifrån att det är oklart när och vem som satt dit ventilen. Eftersom vi inte vet det är det även oklart vem som har ansvaret. I ditt fall vet jag inte hur ventilationen i övrigt ser ut heller; har föreningen försett lägenheten med ventilationssystem är föreningen underhållsskyldig (både enligt stadgarna och bostadsrättslagen). Är ventilen i rökkanalen inte en del av ventilationssystemet som föreningen försett lägenheten med saknar föreningen underhållsskyldighet. Till din fördel kan hänvisas till praxis att såväl ventilation som en rökkanal normalt sett faller under föreningens underhållsskyldighet (jfr NJA 2015 s. 566). Å andra sidan som sagt; såväl värme och ventilation kan lösas tillfredställande utan att det sker genom rökkanalen, varför det inte är säkert att det kan krävas att föreningen ordnar ventilen.

I ditt fall, då ni inte är överens samt att det är oklart vem som har ansvaret, är min rekommendation att du kontaktar en jurist som företräder dig. Juristen kan bistå dig i kontakten med föreningen och tillställa den krav utifrån de argument ni kan finna till din fördel. Når du inte framgång den vägen får du tillsammans med juristen besluta om det finns tillräckliga skäl för att gå till domstol och få fastställt om föreningen har ett ansvar att byta ut ventilen eller ej.

Om du är intresserad av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?