Vem ansvarar för skulder när man ska göra en bodelning på grund av skilsmässa?

2019-10-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejJag & min fru skall gå skilda vägar. Hon har tagit en massa lån (sms) & krediter (Tot. 600.000:-) utan min vetskap. Detta uppdagades fö ca. 1år sedan när vi vid ett tillfälle skulle skriva om vårat bolån. Banken räddade oss med att ta över lånen , men med kravet på en hård amortering under 10år. Nu står vi båda två på detta lånet. Bottenlån med fastigheten som säkerhet.Fråga:Blir även jag nu vid en bodelning drabbad av detta fast än sms lånen togs utav henne tidigare ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du ansvarar för skulder när ni ska göra en bodelning. Jag förstår det som att det var din fru som på eget bevåg skuldsatte sig med sms- och kreditlån, men att ni nu svarar gemensamt för dessa i förhållande till banken som tagit över lånen.

Makarna delar lika på giftorättsgodset

När det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. Det framgår inte av frågan om ni har skrivit något äktenskapsförord. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att det inte finns något äktenskapsförord men annars gäller äktenskapsförordet såklart.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här).

Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulder

När man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet, se 11 kap 3 ÄktB (här).

Även om man ansvarar för sina egna skulder påverkas man av den andres skulder

Detta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är egendomsförhållandena på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Sammanfattning

I och med att ni båda numera står på lånen hos banken, ansvarar ni båda för lånen. Som jag tolkar det spelar det ingen roll att det var din fru som ensam drog på sig lånen från början bakom din rygg. Eftersom ni gemensamt ansvarar för skulden hos banken kommer skuldsumman avräknas från ert gemensamma giftorättsgods. Om det hade varit så att banken inte tagit över lånen, och din fru då hade stått ensam som låntagare, hade hon fått avräkna skulderna från sin del av giftorättsgodset enligt reglerna ovan. Men i och med att jag tolkar det som att det är ett gemensamt lån hos banken, ansvarar ni alltså båda två.

Om du/ni vill ha hjälp med att genomföra bodelningen skulle jag rekommendera er att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten. Om du istället behöver ett juridiskt ombud som enbart tillvaratar dina intressen är du varmt välkommen att återkomma till oss och boka tid med en av våra jurister.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (886)
2020-04-07 Skiljsmässa och banken låter inte ta över lånet
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (78764)