Vem ansvarar för min makes skulder om min make går bort?

2020-02-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Är gift med en dansk medborgare. Har äktenskapsförord. Min fråga gäller makens skulder - vem ansvarar för dem, i anledning av hans frånfälle? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du inte är borgensman vad gäller skulderna, för att i sådana fall kan du bli betalningsskyldig trots att det är din makes skulder. Annars gäller det som skrivs nedan.

Din makes skulder är din makes och inte dina

Var och en ansvarar för sina egna skulder. Om din make går bort blir inte du skyldig att betala hans skulder. Om din make går bort, hade ni fått göra en bodelning 23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalk. Vid bodelningen har ju ni ett äktenskapsförord som bestämmer vad som inte ska ingå i bodelningen, s.k. enskild egendom och indirekt vad som ska göra det, s.k. giftorättsgods (7 kap. 1 § & 2 § första punkten och 10 kap. 1 § äktenskapsbalk). Vad som tilldelats din make genom bodelningen + din makes enskilda egendom tillhör honom och utgör hans kvarlåtenskap. Ur denna kvarlåtenskap ska din makes skulder täckas. Om skulderna är större än kvarlåtenskapen lämnar din make 0 kr efter sig, varpå hans arvingar inte ärver någonting.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86862)