Vem äger bilen om vi båda betalat men sambon står registrerad som ägare?

2018-11-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Undrar om vem som äger bilen?Min sambo står på registreringsbeviset. Vi båda står som ägare på köpekontraktet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni separerar är det bilens rättsliga ägare som har rätt till den. Att bilen "står" på honom innebär att det i transportstyrelsens fordonsregister finns en så kallad presumtion om att det är din sambo som är ägare till bilen. Eftersom det inte sker någon mer omfattande prövning vid inskrivningen är det således inte rättsligt prövat, utan enbart förutsatt.

Om ni separerar så förutsätts bilen således vara hans, men det är inte slutligt prövat förrän en domstol tittar på det.

Ni kan skriva ett avtal som reglerar bilens ägarförhållanden.

Dold samäganderätt

Först och främst bör det fastställas att vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet ingår inte bilen i bodelning då endast bostad och bohag ingår i bodelning mellan sambos (3 § Sambolagen).

Sambor kan, trots att bara en av dem står som ägare, äga egendomen gemensamt, s.k. dold samäganderätt. Det regleras inte i någon lag utan i allmänna förmögenhetsrättsliga principer. Högsta Domstolen fastställde i en dom (NJA 1992 s. 163) att egendom ägs gemensamt om tre förutsättningar är uppfyllda:

1. Egendomen är förvärvad för gemensamt bruk (eftersom du skriver att ni båda betalade bilen som förutsätter jag att bilen är köpt för gemensam användning)

2. Båda parter har bidragit ekonomiskt (eftersom ni båda betalade köpesumman bidrog ni båda ekonomiskt)

3. En icke uttalad avsikt från båda parter att egendomen ska vara gemensam (det ska alltså finnas ett outtalat samförstånd att bilen ska samägas, vilket det talar för när ni uppfyllt ovanstående punkter)

Om dessa förutsättningar är uppfyllda är det alltså ni båda som äger bilen gemensamt. Min uppfattning är att ni äger bilen med dold samäganderätt.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3295)
2019-03-16 Juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning
2019-03-15 Får min vårdnadshavare ta pengar ifrån mitt sparkonto?
2019-03-15 Öppning och förstörande av testamente
2019-03-14 Makes rätt till egendom vid äktenskapsskillnad och arv

Alla besvarade frågor (66900)