Varumärkesintrång av företagsnamn

2021-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej jag har följande fall:Företag A har skapas först och har ett företagsnamn.Företag B skapar sitt företag efter företag A, och har samma företagsnamn. Dock så har företag B ett varumärkesskydd på företagsnamnet.Hade jag vunnit en juridisk process, ifall jag hade ägt företag B?Vilka typer av komplikationer kan uppstå under en juridisk process, ifall jag väljer att stämma företag A för varumärkesintrång?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om några centrala bestämmelser för varumärkesskydd för företagsnamn. Varumärkesrätten är en ensamrätt. Den svenska varumärkesrätten är starkt påverkad av EU-rätten på området, främst varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning)

Vad som kan utgöra ett varumärke

Alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister kan vara ett varumärke (1 kap. 4 § varumärkeslagen). Det kan vara till exempel ord, som ett företagsnamn (1 kap. 4 § varumärkeslagen).

Särskiljningsförmåga

Ett krav för att något ska kunna vara ett varumärke är att det har tillräcklig särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § varumärkeslagen). Det går exempelvis inte att få varumärkesskydd för en benämning som beskriver varan eller tjänstens art, kvalitet eller andra egenskaper (1 kap. 5 § varumärkeslagen). Man får alltså inte varumärkesskydd för ord som "bok" för böcker, "bäst" för kvalitet eller "dryg" för diskmedel.

Att få rätt att använda ett varumärke som någon annan har registrerat genom att hävda att registreringen är felaktig är ett vanligt förekommande sätt att argumentera för sin egen rätt. Varumärkesrätten är ett rättsområde där det sällan finns självklara svar, och lämpligheten i ett varumärkesskydd kan också ändras med tiden.

Ensamrätt

Ensamrätt betyder att den som har rätten ensam har rätt att bestämma hur varumärket används i näringsverksamhet (1 kap. 10 § varumärkeslagen).

Registrering eller inarbetning

Ensamrätt kan uppnås på två sätt i Sverige. Antingen registrerar man varumärket (1 kap. 6 § varumärkeslagen) eller så uppnår man den genom inarbetning (1 kap. 7 § varumärkeslagen). Registrering är av logiska skäl tydligare och därmed lättare att peka på, men om ett registrerat varumärke inte används och ställs mot ett inarbetat varumärke är det inte givet att det registrerade varumärket har bäst rätt.

Juridisk process

Inledningsvis är juridiska processer mycket kostsamma och osäkra. Om man som företagare funderar på att stärka skyddet till sitt varumärke, eller anser sig vara utsatta för varumärkesintrång, bör man fundera över sina chanser att vinna en rättssak. Aspekter som kan påverka är hur generellt, hur etablerat och var ens varumärke används. Om ens pappersföretag heter exempelvis "Bra Papper AB" är det osannolikt att vare sig "Bra", "Papper" eller "Bra Papper" kan anses ha särskiljningsförmåga. Om företaget däremot heter "Trollsländans Lyckopapper" och en konkurrent säljer liknande produkter under namnet "Trollsländans Turpapper" har ni bättre chanser. "Trollsländan" eller "lycko-" har inget med produkten eller kvalitén att göra. Det finns många exempel på företag som har företagsnamn som verkar slumpmässiga vid en första anblick men nu efter år av marknadsföring är mycket etablerade, såsom Apple eller Kodak.

Sammanfattningsvis

Varumärkesrätt är ett rättsområde där den enskilda bedömningen har stor påverkan av utgången. Det är centralt för vad som kan ges ensamrätten om det aktuella varumärket har särskiljningsförmåga. Ett sådant tecken som kan vara del av ett varumärke är ord. Det beror på det enskilda varumärket hur det ska bedömas. Man kan få ensamrätt i Sverige antingen genom registrering eller inarbetning. En rättsprocess är i regel mycket kostsam och oviss, så det är lämpligt att fundera på ens chanser att vinna. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1058)
2022-01-22 Är det tillåtet att sälja plagg stickade efter annans mönster?
2022-01-22 Handarbete i förhållande till upphovsrätt och mönsterskydd
2022-01-19 Immaterialrättsligt skydd för spel
2022-01-16 När blir foton och bilder skyddade av upphovsrätt?

Alla besvarade frågor (98564)