Vart ska jag vända mig om jag inte har råd med advokat för skilsmässa?

2018-10-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Vart ska jag vända mig till om jag inte har råd men en advokat för skilsmässa?Och om man ska skilja sig, går det att bevisa att motparten som framstår sig vara fattig egentligen hela tiden vinner en massa höga summor på spel?Tack så mycket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller vart du kan vända sig för hjälp med skilsmässan om du inte har råd med juridiskt ombud vid skilsmässa samt om det går att bevisa att den ena maken i skilsmässan har tillgångar som ska ingå i bodelningen fast denna maken påstår att den inte har det. Detta regleras främst i äktenskapsbalken (ÄktB) varför mitt svar i huvudsak kommer utgå från denna lag.

Har jag rätt till rättsskydd vid bodelning pga. skilsmässa?
Om du har en hemförsäkring så innehåller den oftast rättsskydd. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan betala i vart fall en del av dina kostnader. Ofta finns det villkor om att du måste ha haft hemförsäkringen under två år innan du ansöker om rättsskyddet men det beror såklart på vad dina specifika försäkringsvillkor stadgar.

Du kan kanske få ekonomisk hjälp att få juridisk rådgivning eller förrätta bodelningen via rättsskyddet i din hemförsäkring.

Hur går det att bevisa att en make innehar tillgångar vid en bodelning?
Vid en skilsmässa är makarna skyldiga att upprätta bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ska ingå i bodelningen kallas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som inte ska ingå i bodelningen kallas enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB) och är bl.a. egendom som är enskild genom äktenskapsförord eller genom tredjemansförordnande kring arv (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen tar man utgångspunkt i egendomsförhållandena från den dagen som ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vid skilsmässa har båda makarna en redovisningsskyldighet vilket innebär att båda måste visa den andra maken vilken egendom eller tillgångar de har innan bodelningen upprättas (9 kap. 3 § ÄktB). Din make måste alltså redovisa sina tillgångar. Din fråga handlade om hur du ska kunna bevisa att din make har tillgångar och mitt råd till dig är att ansöka om en bodelningsförrättare.

Då din fråga inte direkt handlade om hur en bodelning går till går jag inte närmare in på det. Om du har fler funderingar kring er bodelning råder jag dig att söka svar bland besvarade frågor här på Lawline eller skicka in en till fråga.

Vart kan jag vända mig om jag inte har råd med en advokat vid skilsmässa?
Om ni inte kan komma överens kring bodelningen och du misstänker att din make undanhåller tillgångar är ett alternativ att begära tingsrätten att utse en bodelningsförättare (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförrättare är som regel advokat och ska inta en opartisk roll i värdering, klassificering, undantagande, jämkande och lottläggning vid bodelning. Bodelningsförrättaren fungerar alltså lite som en domare. Bodelningsförrättaren fattar bindande beslut. Besluten kan dock klandras vid domstol (17 kap. 8 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan alltså hjälpa till med att klarlägga vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen.

För att få en bodelningsförrättare måste du skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten vid den ort som ni är folkbokförda. I ansökan måste personbevis bifogas för den som gör ansökan och ansökningen kostar 900 kr. Bodelningsförrättaren har sedan rätt till ersättning för sitt arbete. Kostnaden för detta brukar som regel delas lika mellan de två makarna.

Om du har svårt ekonomiskt att betala för bodelningsförrättaren kan du ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten (17 kap. 7 a § ÄktB). Ersättningsrättsgaranti innebär att bodelningsförrättaren betalas av allmänna medel för högst fem timmars arbete. För att ersättningsgaranti ska kunna beviljas krävs att det är skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt. "Omständigheterna i övrigt" kan vara fall där makarnas resurser är snedfördelade. För att du ska få bifall på din ansökan om ersättningsgaranti krävs att du inte kan betala ersättning till bodelningsförrättaren dvs. att du inte har några tillgångar som har motsvarande värde som ersättningen. Om du beviljas ersättningsgaranti betalas den ut efter ansökan, under förutsättning att din andel i boet efter avdrag för skulder är värd mindre än 100 000 kr.

Sammanfattning
Mitt råd till dig är att höra av dig till ditt försäkringsbolag för att se om du har någon försäkring som skulle kunna täcka kostnader för juridisk rådgivning kring skilsmässan.

Vidare är mitt råd att du ansöker om en bodelningsförrättare som kan hjälpa er att genomföra bodelningen på ett rättvist sätt. Bodelningsförrättaren är specialiserad på området och kommer säkert kunna få fram bevis om det är så att din make har tillgångar som denna försöker undanhålla från bodelningen. Dock tillkommer det ju en kostnad för användningen av bodelningsförrättaren men eventuellt har du möjlighet att få ersättningsgarantin.

Oavsett kanske kostnaden för bodelningsförrättarens arbete kan kompenseras av att denna kan hjälpa dig att bevisa att din make har tillgångar undanhålls och således att du får ut den andel du har rätt till i bodelningen. Du kan läsa mer här om bodelning samt mer specifikt om hur du går tillväga för att ansöka om en bodelningsförrättare.

Om du behöver juridisk rådgivning kring skilsmässan rekommenderar jag dig att vända dig till juristerna här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (732)
2019-03-18 Delar man 50/50 på skulder vid skilsmässa?
2019-03-17 Ingår huset i skilsmässan?
2019-03-15 Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB
2019-03-11 Hur köper jag ut min fru ur huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (66968)