Vart ska ansökan om skilsmässa ske om makarna har olika medborgarskap??

2019-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejI vilket land ska hon lägga in om skilsmässa?Vår dotter är svensk medborgare och gift med en tysk man. Dom gifte sig i Sverige men bor i Tyskland, nu ska dom skilja sig och då är min fråga var söker hon om skilsmässa i Sverige eller Tyskland. Vilken skilismässolag gäller. Dom har två minderåriga barn som är svenska medborgare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vil veta i vilket land som din dotter ska ansöka om skilsmässa i och vilka lag som blir tillämplig på skilsmässan. Att de gifte sig i Sverige men bor i Tyskland. Tolkar även frågan som att din dotters man är tysk medborgare, men hon svensk medborgare. Eftersom de är medborgare i olika länder kommer den internationella privaträttens lagar att bli tillämpliga, främst Bryssel II-förordningen och lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF)

Vart ska skilsmässan lämnas in/behörig domstol?
Vid avgörandet av vilken domstol som har behörighet att pröva ansökan om skilsmässa är det Bryssel II-förordningens regler som är tillämplig (se också tex europeiska unionens hemsida). I 2 kap. artikel 3 framkommer det att det främst är makarnas hemvist (platsen där makarna är bosatta) som har betydelse för i vilket lands domstol som kan pröva ansökan.

I 2 kap. art 3.1a framkommer det att den domstol som är behörig att ta upp ansökan är domstolen där antigen:

Makarna har sin hemvist, Makarna senast hade hemvist i fall någon av makarna fortfarande bor där. Hemvisten där maken som inte ansöker som skilsmässa har hemvist Platsen där någon av makarna har hemvist om ansökan är gemensam, Den ansökande personen anses ha hemvist om personen har vist bosatt där i minst 1 år innan ansökan gjordes eller om personen är medborgare i landet, minst 6 månader innan ansökan gjordes.

Vidare framkommer det i 2 kap. art. 3.1b att ansökan kan göras i det landet som båda makarna är medborgare i. Vilket inte blir aktuellt här eftersom din dotter är svensk medborgare och maken är tysk medborgare.

Det innebär också, med information som framkommer i frågan, att ansökan troligast ska lämnas in till den nationella domstolen i Tyskland. Eftersom det verkar vara där som din dotter och hennes make är bosatta i Tyskland.

Tillämplig lag?
Vid bestämmandet om vilkens lands lag som ska gälla vid bodelningen och skilsmässan bör det vara den tyska domstolen, eftersom det är den behöriga domstolen för ansökan. I lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) finns även bestämmelser angående lagval vid just bodelning och förmögenhetsförhållanden mellan makar.

För det första gäller den lagen som makarna har avtalat som ska gälla (3 § LIMF). Har inte makarna avtalat om en tillämplig lag ska lagen där makarna har haft hemvist de senaste 2 åren gälla. Troligtvis då tysk lag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (904)
2020-05-31 Vad kan konsekvenserna bli om en utländsk skilsmässa inte blir registrerad i den svenska folkbokföringen?
2020-05-30 Vem har rätt till bostad vid skilsmässa?
2020-05-28 Hur egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (80597)