FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente18/10/2018

Vart lämnar jag ett testamente för registrering?

Hej

Om jag skrivet ett testamente (förmånstagare Sjöräddningssällskapet) - vart lämnar jag det för registrering?

Har ingen sambo/make/barn. Däremot har jag syskon och syskonbarn som jag inte vill ska ärva något efter mig. Jag vill absolut inte att det hålls någon begravningsceremoni (gått ur kyrkan). Efter kremering vill jag att askan sprids över havet.

Hur ska jag förfara för att få fram denna min sista önskan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Formkrav

Jag kommer först att kort redogöra för de formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt.

Testamentet måste vara skriftlig och undertecknas av personen som upprättat testamentet (testatorn). När testatorn skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också underteckna handlingen. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar men de måste inte veta om vad som står i handlingen, 10:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Om de nämnda formkraven är uppfyllda är testamentet giltigt.

Ett testamente behöver inte registreras någonstans för att vara giltigt. Det är vanligt att testamenten förvaras i bankfack men eftersom att de lätt kan glömmas bort rekommenderar jag dig att lämna testamentet till en person du litar på.

Legal arvsordning

Att upprätta ett testamente innebär att man sätter den legala arvsordningen ur spel, med andra ord kommer inte de kvarvarande tillgångarna att fördelas inom arvsklasserna (arvsklasserna består av bröstarvingar, föräldrar, syskon samt mor- och farföräldrar), 2:1-3 §§ ÄB.

Det finns vissa begränsningar vad gäller rätten att testamentera egendom. Bröstarvingar (den avlidne personens barn) har alltid rätt till en viss del av de kvarvarande tillgångarna. Den delen kallas för laglott, 7:1 ÄB. Eftersom du anger att du inte har barn kan du testamentera hela din egendom precis så som du önskar.

Önskemål om begravning

Vad gäller frågan om hur du ska förfara för att få fram din önskan om hur begravningen ska gå till finns flera olika tjänster du kan använda dig av, två exempel är Vita arkivet och Livsarkivet. Du fyller i ett dokumentet som förvaras hos dem och sänds ut till dina närstående när du inte längre är vid livet. (Det är i det här fallet viktigt att poängtera att en ansökan måste göras hos Länsstyrelsen för att man ska få tillåtelse att sprida askan i naturen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?