FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/01/2019

Vårnadsfullmakt

Hej, jag skall skriva en vårdnadsfullmakt till min fru över min son som hon inte är mamma till då jag skall avtjäna ett fängelsestraff - är detta juridiskt korrekt skrivet?

Vårdnadsfullmakt

Denna fullmakt gäller barnets namn, barnets personnummer (vidare förnamn) och ger fruns namn, fruns personnummer (vidare fruns förnamn) samma rättigheter och skyldigheter som en vårdnadshavare har i enlighet med Föräldrabalken. Dock så ger inte denna fullmakt fruns namn veto över mitt namn, mitt personnummer (vidare mitt förnamn) vid eventuella beslut som mitt namn har fattat.

fruns namn är genom att underteckna denna fullmakt införstådd vad detta innebär och har haft tid att läsa igenom Föräldrabalken samt barnkonventionen och fruns namn är införstådd vad detta innebär och lovar på heder och samvete att eftersträva detta.

Denna fullmakt gäller tillsvidare och träder ikraft från och med det datum samtliga parter har undertecknat dokumentet.

Detta dokument upprättas i fyra kopior till följande personer och myndigheter:

mitt namn, fruns namn, Familjerätten i xxx och Socialtjänsten i xxx.

Sedan våra underskrifter samt ort och datum.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det är vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § föräldrabalken (FB). Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare så ska rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som berör barnet att gälla dem tillsammans, 6 kap. 13 § FB. Eftersom inte annat framkommer av din fråga så antar jag i mitt svar att du i dagsläget ensam har vårdnaden av ditt barn.

Det går alldeles utmärkt att utforma en vårdnadsfullmakt, 10 § avtalslagen. Det som är viktigt att ta med i en fullmakt är följande:
– Tydlig rubrik "vårdnadsfullmakt".
– Vad fullmakten ska gälla. Oerhört viktig punkt där det noggrant kommer till uttryck om vad din fru ska ha rätt till.
– Namn och personnummer på barnet.
– Vem fullmakten ska gälla får.
– Fullmaktgivarens (din) och fullmakthavarens (fruns) underteckningar.

En fullmakt kan gälla tillsvidare eller för en viss tid. Om ni önskar att fullmakten endast ska gälla tiden som avtjänar ditt straff så är det viktigt att skriva det. I annat fall löper en skriftlig fullmakt tills fullmakten blir återkallad av dig, 16 § avtalslagen.

När barnet har fyllt 18 år har varken vårdnadshavaren eller fullmaktshavaren längre rätt att besluta om ditt barns personliga angelägenheter. Med andra ord slutar fullmakten att gälla även i detta läget.

Av vad jag kan se i din fråga har ni med alla viktiga punkter i fullmakten och därmed skulle jag bedöma det korrekt juridiskt skrivet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har några fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria NajafiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”