Varför tar inte åklagare upp frågan om utvisning om någon står åtalad för brott som innebär fängelse?

2019-09-24 i Påföljder
FRÅGA
Varför återkallas ej permanenta uppehållstillstånd för mäniskor som döms till fängelse i Sverige? Ofta tar inte advokaterna upp detta om utvisning varför?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt utlänningslagen får en person som inte är EES-medborgare bli utvisad om personen döms för brott som innebär fängelse. Däremot finns det flera omständigheter som hindrar en sådan utvisning. Ett exempel är om personen som döms för brott har barn i Sverige. Dessa omstänigheter hittar du i 8 a Kap. 2 § Utlänningslagen. Om sådana omständigheter inte hindrar utvisningen finns det även hinder vad gäller landet som personen utvisas till. Till exempel om det finns risk för att personen döms till dödsstraff eller kroppstraff i landet personen ska utvisas till kommer utvisningen inte genomföras. Du kan läsa om dessa hinder i 12 Kap. Utlänningslagen.

Om det föreligger hinder mot utvisning brukar inte åklagare ta upp frågan då detta skulle slösa åklagarens, gärningsmannens och domstolens tid och pengar.

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1187)
2020-03-28 Hur påverkas brottsprocessen av ett erkännande?
2020-03-21 Finns det en risk att få fängelse för inbrott?
2020-03-16 Fotboja istället för fängelse och alkolås istället för inkallat körkort
2020-03-16 När börjar tiden för pricken i brottsregistret löpa vid påföljden böter?

Alla besvarade frågor (78397)