Varför ska ett testamente godkännas?

För en månad sedan 2 december 2016 hittades min syster, 74 år, död i sin lägenhet.

Har ännu inte fått exakta dödsorsaken än, men det tyder på att hon tagit tabletter och alkohol.

Jag är den enda arvtagaren, hon har inga barn och föräldrarna är döda, inga mer syskon finns.

Det har framkommit att hon skrivit testamente på en bekant till henne. Vi har aldrig hört talas om den här personen.

Hon har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap, bland annat bostadsrätten. Testamentet är skrivet den 20 maj 2015, Hon har anlitat Testamentsbyrån AB, 2 vittnen har undertecknat.

Nu har jag fått hemskickat testamentet och jag ska skriva på och godkänna testamentet. Undrar varför, när vi inte har någon anledning att skriva på. Det är ju Hennes val.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

När det finns ett testamente så ska arvinge, dvs du som syster i detta fall, få ta del av testamentet. Detta för att du ska få möjlighet att klandra testamentet om du anser att det ska förklaras ogiltigt, till exempel för att det inte upprättats på rätt sätt. Om du inte godkänner kan inte testamentet förverkligas (det kommer dock vinna laga kraft om du inte klandrar testamentet inom 6 månader).

Du hittar reglerna om detta i ärvdabalkens 14 kapitel.

Att du fått testamentet hemskickat är alltså för din skull i egenskap av arvinge. Om du inte anser att testamentet är ogiltigt ska du, gärna så snabbt som möjligt, godkänna det.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning