Varför kan arbetsgivare hämta utdrag ur belastningsregistret?

2017-11-21 i Påföljder
FRÅGA
Jag har märkt att det är mer och mer vanligt att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret. Även de som arbetar administrativt inom vården och inte har någon patientkontakt ska numer uppvisa utdrag ur belastningsregistret på arbetsgivarens begäran vid nyanställning. Hur kan detta vara okej? Stockholms läns landsting, som är en stor organisation, ägnar sig åt det här nu och jag blir upprörd. Många som har hamnat i registret kan vara människor som vill lämna det bakom sig, har avtjänat sitt straff, kanske fortfarande betalar på olika sätt för det och nu ska man inskränka deras rättigheter att kunna få ett jobb också? Det har blivit en häxjakt och jag tycker det är fel. Man kan inte döma en person utifrån misstag i dennes bakgrund. ALLA har gjort felaktiga saker och brutit mot lagen, skillnaden är att de flesta inte har blivit påkomna.Vad säger lagen egentligen om detta?Jag förstår att det gäller i fråga om att arbeta med barn men i övrigt förstår jag inte varför man gör så, mer än för att utesluta vissa människor från arbetsmarknaden.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivaren har rätt att hämta ut vissa uppgifter ur belastningsregistret

För vissa typer av jobb (såsom jobb på hem för vård eller beroende av barn eller boenden som tar emot barn) så sker inför varje anställning en obligatorisk registerkontroll. Då hämtas ett begränsat utdrag som endast omfattar vissa typer av brott, t.ex. misshandel (9 § lagen om belastningsregister). När det gäller annan typ av anställning inom vården så görs ingen sådan obligatorisk registerkontroll. Däremot så har arbetsgivaren en rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret för att kunna pröva om anställningen är lämplig. Denna rättighet tillfaller enskilda arbetsgivare inom vårdsektorn i fråga om personer som denne avser att anställa (10 § lagen om belastningsregister). En arbetsgivare kan alltså ha rätt att hämta ut vissa uppgifter ur belastningsregistret vilket så också sker i praktiken.

Konsekvenser för den enskilda av att arbetsgivare begär ut uppgifter

Vad gäller möjligheterna att få jobb efter att ha blivit dömd för ett brott så kan dessa försämras, men det är inte förbjudet att anställa någon som har begått ett brott. Det innebär alltså att möjligheterna för anställning inte nödvändigtvis kommer att påverkas av personens belastningsregister men att det troligtvis kan vara svårare att hitta en arbetsgivare som är villig att anställa denne. Det kan såklart tyckas vara orättvist att handlingar som man begått tidigare i sitt liv ska påverka sin livssituation idag och att man helst vill kunna lägga det bakom sig, men arbetsgivaren har rätt att kunna begära ut vissa uppgifter i belastningsregistret för att kunna avgöra om personen är lämplig att anställa för jobbet.

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

Uppgifter i belastningsregistret finns inte kvar för evigt. De gallras ur efter en viss tid beroende på vilken påföljd brottet hade. Nedan kan du se inom vilken tidsram uppgifter gallras ur registret, informationen är tagen från polisens hemsida.

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut

- Straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande

- Penningböter, exempelvis fortkörningsböter

- Dagsböter

- Tillträdesförbud

- Fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen

- Villkorlig dom om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet

- Skyddstillsyn om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet

- Ungdomstjänst om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet

- Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet

- Uppgift om att man förklaras fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet

Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut

- Villkorlig dom

- Åtalsunderlåtelse (åklagarens beslut att inte åtala för brott om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet)

- Skyddstillsyn

- Ungdomstjänst om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet

- Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet

- Uppgift om att man förklaras fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet

- Beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder

- Fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats.

Uppgifter som tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänats

- Fängelse eller förvandlingsstraff för böter (10 år efter frigivning)

- Sluten ungdomsvård (10 år efter att påföljden helt verkställts)

- Rättspsykiatrisk vård (10 år efter utskrivning)

Vill du har mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Johanna Matsdotter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1616)
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder

Alla besvarade frågor (97662)