Varför finns inte mitt namn i bouppteckningen? Vad gäller för sambos - om bodelning, bouppteckning och arv

2018-11-01 i Bodelning
FRÅGA
Jag har varit sambo i 15 år. Min sambo dog har 2 döttrar. Varför finns inte mitt namn i bouppteckningen. Skatteverkets bouppteckningsformulär, under "efterlevande make, registrerad partner eller sambo. Kan man på något vis rätta detta? Vi har varit mantalskrivna på samma adress och "levt under äktenskapsliknande förhållande" sedan 2005.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samborelationer regleras av sambolagen (se här). Arv regleras av ärvdabalken (se här).

Sambor ärver inte varandra (det gör bara arvingarna och universella testamentstagare) och därför finns du inte med i arvskiftet. Dör en av samborna måste den efterlevande sambon begära bodelning (detta är något som sker automatiskt mellan gifta). Det ska ske inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde (dvs det datum din sambo dog) – eller senast när bouppteckningen förrättas. Som sambo har man alltså ett tidsspann (frist) att begära bodelning. I ditt fall är den fristen utgången, vilket innebär att du inte kan begära bodelning längre.

Arvingarna (och eventuella testamentstagare) bildar tillsammans dödsboet. Dödsboet måste göra en bouppteckning på den avlidne (dvs skriva ner bl.a. tillgångar och skulder). Detta eftersom bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet som avgör vad det är som arvingarna ska dela på.

Det är mot bakgrund av detta som du inte står med i bouppteckningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (1958)
2018-11-16 Hur går en bodelning till när skulderna överstiger tillgångarna för båda makar?
2018-11-16 Kan jag ångra ett bodelningsavtal i efterhand?
2018-11-15 Hur mycket ska min före detta make lösa ut mig med?
2018-11-14 Ogiltigförklara bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (61874)