Varför är straffskalorna för brott så olika?

2020-05-09 i Påföljder
FRÅGA
Varför skiljer sig påföljderna så mycket mellan olika brott fast ett visst brott kanske är värre än det andra?Exempel 1. En person döms till villkorlig dom för vållande till annans död efter att ett barn drunknat pga han lämnat barnet utan uppsiktExempel 2. En kassörska döms till två månaders fängelse för att ha stulit pengar från kassan under några tillfällenAnses inte människoliv vara mer straffvärt än materiell egendom? Det är rätt ofta man läser om t.ex ekobrott som ger längre påföljd än någon som t.ex kört rattfull och orsakat någons död osv. Hur kan det vara så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För varje brott finns en i lagtext angiven straffskala som domstolarna måste hålla sig till vid utdömande av straff. Straffskalorna är ingenting som bestäms av rättsväsendet, utan tillkommer genom lagändringar efter politiska beslut.

För vållande till annans död kan dömas till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter (3 kap. 7 § BrB). För förskingring kan dömas till fängelse i högst två år (10 kap. 1 § BrB). Lagstiftaren (riksdagen) har här angivit liknande straffskalor för brotten vilket gör att ett fall av vållande till annans död som betraktas milt pga. omständigheterna i det enskilda fallet kan leda till lägre straff än ett förskingringsbrott som ses mer allvarligt.

Det finns även försvårande och förmildrande omständigheter som får beaktas i det enskilda fallet och påverkar straffvärdet för brottet. Förmildrande omständigheter kan vara om brottet exempelvis föranletts av stark mänsklig medkänsla eller om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (29 kap. 3 § BrB). Försvårande omständigheter kan exempelvis vara att den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än vad det faktiskt fick, eller om den tilltalade visat stor hänsynslöshet (29 kap. 2 § BrB). Förmildrande och försvårande omständigheter kan påverka straffmätningen i det enskilda fallet och därmed leda till ett lägre respektive högre straffvärde.

Straffskalorna tillkommer och påverkas genom politiska beslut och är inget som rättsväsendet bestämmer över. Som enskild kan man tycka vad man vill om straffet för vissa specifika brott; att det är för högt eller för lågt eller att det är rimligt i proportion till brottet. Att det är just skalor innebär att man på ett större sätt kan beakta omständigheterna i det enskilda fallet. För att få igenom ändringar i straffen krävs lagändringar genom politiska beslut.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91260)