FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/05/2020

Varför är straffskalorna för brott så olika?

Varför skiljer sig påföljderna så mycket mellan olika brott fast ett visst brott kanske är värre än det andra?

Exempel 1. En person döms till villkorlig dom för vållande till annans död efter att ett barn drunknat pga han lämnat barnet utan uppsikt

Exempel 2. En kassörska döms till två månaders fängelse för att ha stulit pengar från kassan under några tillfällen

Anses inte människoliv vara mer straffvärt än materiell egendom? Det är rätt ofta man läser om t.ex ekobrott som ger längre påföljd än någon som t.ex kört rattfull och orsakat någons död osv. Hur kan det vara så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För varje brott finns en i lagtext angiven straffskala som domstolarna måste hålla sig till vid utdömande av straff. Straffskalorna är ingenting som bestäms av rättsväsendet, utan tillkommer genom lagändringar efter politiska beslut.

För vållande till annans död kan dömas till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter (3 kap. 7 § BrB). För förskingring kan dömas till fängelse i högst två år (10 kap. 1 § BrB). Lagstiftaren (riksdagen) har här angivit liknande straffskalor för brotten vilket gör att ett fall av vållande till annans död som betraktas milt pga. omständigheterna i det enskilda fallet kan leda till lägre straff än ett förskingringsbrott som ses mer allvarligt.

Det finns även försvårande och förmildrande omständigheter som får beaktas i det enskilda fallet och påverkar straffvärdet för brottet. Förmildrande omständigheter kan vara om brottet exempelvis föranletts av stark mänsklig medkänsla eller om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (29 kap. 3 § BrB). Försvårande omständigheter kan exempelvis vara att den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än vad det faktiskt fick, eller om den tilltalade visat stor hänsynslöshet (29 kap. 2 § BrB). Förmildrande och försvårande omständigheter kan påverka straffmätningen i det enskilda fallet och därmed leda till ett lägre respektive högre straffvärde.

Straffskalorna tillkommer och påverkas genom politiska beslut och är inget som rättsväsendet bestämmer över. Som enskild kan man tycka vad man vill om straffet för vissa specifika brott; att det är för högt eller för lågt eller att det är rimligt i proportion till brottet. Att det är just skalor innebär att man på ett större sätt kan beakta omständigheterna i det enskilda fallet. För att få igenom ändringar i straffen krävs lagändringar genom politiska beslut.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo