Varför är man inte straffmyndig innan 15 år?

2016-05-11 i Påföljder
FRÅGA
Varför är man inte straffmyndig innan 15 år i Sverige?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett barns rättigheter och skyldigheter följer barnets ålder och mognad och har starkt samband med föräldrarnas vårdnadsansvar. Ju äldre barnet blir desto mer egna och självständiga rättigheter ges barnet. Avgörande vid bestämmande av när man är straffbar är vid vilken tidpunkt som ungdomar i allmänhet känner lagens gränser och kan överblicka konsekvenserna av ett brottsligt handlande. När man är 15 år bedöms man alltså vara kapabel at skilja mellan rätt och fel vilket även gör att man då kan ställas till ansvar för brott.

Begår en person under 15 år ett brott kan den personen dock bli föremål för andra samhällsingripanden än brottspåföljd som socialtjänsten beslutar om. Är man under 15 kan man även bli skyldig att utge skadestånd.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma till oss! Ha en fortsatt trevlig dag.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1322)
2020-09-30 Redan avtjänat straff vid överklagan
2020-09-30 hur fungerar preskriptionstid av åtal och straff?
2020-09-30 Missbruk av urkund
2020-09-30 Hur räknar man ut beloppet på en dagsbot?

Alla besvarade frågor (84692)