FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder11/10/2017

Varför är åldern för straffmyndighet 15 år i Sverige?

varför är ålder för straffmyndighet 15 år i sverige?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 1:6 brottsbalken är en person straffmyndig i Sverige från och med 15 års ålder. Detta hör ihop med att barnets rättigheter och skyldigheter följs åt av barnets ålder och mognad inom svensk rätt. En 15-åring anses ha förmågan att kunna överblicka lagen och förstå vad en brottslig gärning kan medföra för konsekvenser. Därför är det åldern när brottet begicks som lagen utgår ifrån, enligt rättsfallet NJA 1998 s. 693.

Om personen är yngre än 15 år och begår ett brott är det de sociala myndigheter som tar hand om händelsen.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om något skulle behöva förtydligas ytterligare eller om du har fler frågor är du varm välkommen att återkomma med dessa!

Vänligen,

Ronja WestlinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo