Varför är åldern för straffmyndighet 15 år i Sverige?

2017-10-12 i Påföljder
FRÅGA
varför är ålder för straffmyndighet 15 år i sverige?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 1:6 brottsbalken är en person straffmyndig i Sverige från och med 15 års ålder. Detta hör ihop med att barnets rättigheter och skyldigheter följs åt av barnets ålder och mognad inom svensk rätt. En 15-åring anses ha förmågan att kunna överblicka lagen och förstå vad en brottslig gärning kan medföra för konsekvenser. Därför är det åldern när brottet begicks som lagen utgår ifrån, enligt rättsfallet NJA 1998 s. 693.

Om personen är yngre än 15 år och begår ett brott är det de sociala myndigheter som tar hand om händelsen.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om något skulle behöva förtydligas ytterligare eller om du har fler frågor är du varm välkommen att återkomma med dessa!

Vänligen,

Ronja Westlin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95698)