FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/03/2019

Vårdnadsöverflytt till till särskilt förordnad vårdnadshavare

Hej är familjehem åt en liten pojke på 3,5år, han har bott hos mig i 2,5 år och känner inte sina föräldrar och intresset är jätte dåligt från dom, har jag rätt att begära vårdnad om han? Han var lite över 1 år men ingen anknytning och var som ett nyförlöst spädbarn där nacke ej kunde hållas mm. Pojken har Downs men utvecklas jättemycket och idag kam han äta, dricka och gå själv. Kommunen jag arbetar för vägrar gå in i vårdnadsfrågor och jobbar inte för pojkens rätt utan föräldrarnas. Kan säga att pojken bodde hos mig 5 månader innan kontraktet blev påskrivet, kommunen säger att dom måste gå enligt kontraktet stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om vårdnadsöverflyttning av ett barn blir föräldrabalken (FB) och socialtjänstlagen (SoL) tillämpliga.

I alla frågor som rör vårdnaden av barn ska 6 kap 2 a § FB om att barnets bästa vara avgörande. Vårdnadsöverflyttning regleras primärt i 6 kap 8 § FB som föreskriver att om ett barn stadigvarande vårdas i ett familjehem och det är uppenbart att detta är det bästa för barnet, kan en vårdnadsöverflytt ske så att dem som tagit emot barnet av rätten ska utses till särskilt förordande vårdnadshavare. Det är Socialnämnden som ska driva frågan om vårdnadsöverflytten.

En vårdnadsöverflytt kan bli aktuell om det kan anses vara det bästa för barnet samt att barnet vistats i familjehemmet under en längre tid, man brukar tala om "3-års regeln" som finns lagreglerad i 6 kap 8 § 2 st. SoL. Denna bestämmelse innebär att Socialnämnden efter att det förflutit tre år ska lyfta frågan om vårdnadsöverflytt.

Enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ska Socialnämnden i den kommun som ansvarar för att tillgodose barnets behov enligt 2 a kap SoL göra en ansökan till domstol om de får vetskap om att en åtgärd kring ett barns vårdnad måste vidtas, exempelvis vårdnadsöverflytt till särskilt förordnad vårdnadshavare.

Som svar på din fråga ska Socialnämnden efter att det förflutit tre år, dvs. om sex månader, pröva om det finns skäl för vårdnadsöverflytt. Du ska även kunna ta kontakt med Socialnämnden i den kommun som har ansvar för barnets vårdnad och lyfta denna fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle NordinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”