Vårdnadshavares skyldighet att betala resor

2017-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Separerade föräldrar med delad vårdnad. Boendeföräldern har med samtycke från umgängesföräldern, flyttat med barnet från orten. Vilka skyldigheter har boendeföräldern att:1. Bidra med kostnader kring resor då enkel resa är betydligt mer än 60 mil?2. Informera kring barnets aktiviteter såsom olycksfall med påföljande sjukhusbesök som exempel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Föräldrabalken 6 kap. 15§ framgår att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Detta innebär att en flytt av denna karaktär inte är skäl att inte träffas. Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses med den som inte är boendeförälder. Boendeföräldern ska lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Enligt Föräldrabalken 6 kap. 15b§ framgår vidare att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. En boendeförälder är dock inte skyldig att ta del i kostnaden, om resorna rör mindre än 10 mil mellan bostads- och umgängesort. Detta innebär att boendeföräldern i ditt fall är skyldig att ta del av kostnaderna för din resa, alternativt barnets resa till dig! Vad som är skälig kostnad för resa beror på i enskilda fallet sett till de ekonomiska aspekter hos båda föräldrarna. Ingenting hindrar att resekostnaderna prövas av domstol, även om umgänget inte är föremål för domstolsprövning.

Vidare gällande fråga 2 gäller som huvudregel att, då det föreligger gemensam vårdnad, ska föräldrarna fatta beslut gemensamt av frågor som rör personliga angelägenheter. Sådana frågor kan vara val av skola, men även mer omfattande sjukvård. Handlar det om mer omfattande sjukvård i fallet är föräldern skyldig att samråda med dig. Annars gäller som huvudregel, om vården är mer av "vardaglig karaktär", att boendeföräldern bestämmer i det enskilda fallet.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3568)
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88329)