Vårdnadshavares skyldighet att betala resor

2017-02-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Separerade föräldrar med delad vårdnad. Boendeföräldern har med samtycke från umgängesföräldern, flyttat med barnet från orten. Vilka skyldigheter har boendeföräldern att:1. Bidra med kostnader kring resor då enkel resa är betydligt mer än 60 mil?2. Informera kring barnets aktiviteter såsom olycksfall med påföljande sjukhusbesök som exempel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Föräldrabalken 6 kap. 15§ framgår att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Detta innebär att en flytt av denna karaktär inte är skäl att inte träffas. Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses med den som inte är boendeförälder. Boendeföräldern ska lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Enligt Föräldrabalken 6 kap. 15b§ framgår vidare att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. En boendeförälder är dock inte skyldig att ta del i kostnaden, om resorna rör mindre än 10 mil mellan bostads- och umgängesort. Detta innebär att boendeföräldern i ditt fall är skyldig att ta del av kostnaderna för din resa, alternativt barnets resa till dig! Vad som är skälig kostnad för resa beror på i enskilda fallet sett till de ekonomiska aspekter hos båda föräldrarna. Ingenting hindrar att resekostnaderna prövas av domstol, även om umgänget inte är föremål för domstolsprövning.

Vidare gällande fråga 2 gäller som huvudregel att, då det föreligger gemensam vårdnad, ska föräldrarna fatta beslut gemensamt av frågor som rör personliga angelägenheter. Sådana frågor kan vara val av skola, men även mer omfattande sjukvård. Handlar det om mer omfattande sjukvård i fallet är föräldern skyldig att samråda med dig. Annars gäller som huvudregel, om vården är mer av "vardaglig karaktär", att boendeföräldern bestämmer i det enskilda fallet.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95761)