Vårdnadshavares samtycke för resa till Singapore

2015-10-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
hejmin brosdotter vill hälsa på mig i Singapore och hon är 17 år gammal kan hon resa utan föräldrars tillstånd ( föräldrarna är skilda) Kan hon åka med bara mammans tillstånd eller krävs bådas tillståndMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att din brorsdotters föräldrar har gemensam vårdnad för henne.

Eftersom dottern står under sin mammas och pappas gemensamma vårdnad så har de tillsammans rätt och skyldighet att besluta i frågor om hennes personliga angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en utlandsresa eller inte. Det har dock uttalats att kortare utlandsresor anses höra till de frågor som berör daglig omsorg och som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över, men det får anses som oklart om vad som är att avse som en kortare utlandsresa som omfattas av den dagliga omsorgen. Om resan inte uppgår till mer än 4 veckor så torde vistelsen vara att anse som en sådan kortare utlandsresa som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över (jämför SOU 2005:43 s. 698). Om någon av vårdnadshavarna motsätter sig utlandsresan och denna avses uppgå till mer än 4 veckor så innebär det sannolikt att dottern inte kan fara iväg, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Det är också värt att notera att flera flygbolag kräver förälders underskrift för att acceptera en sjuttonårig passagerare.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll