Vårdnadshavares medgivande för pass

2015-07-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejÄr man tvungen att skriva på papper för ett pass för ett barn man har gemensam vårdnad för? Har man rätt när man har delad vårdnad rätt att neka resa utanför EU?Om jag kollar passlagen så tolkar jag det som att om det finns särskilda anledningar att inte bevilja en passansökan, men vet flera fall där tingsrätten tvingar en förälder att ansöka om pass och om de inte gör de förlorar de vårdnaden.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om pass hittar du i passlagen, här.

Under förutsättning att barnet är under arton år krävs som huvudregel medgivande från båda vårdnadshavarna, 7 § p2 PassL. Som jag uppfattar din fråga har ni gemensam vårdnad och då är alltså huvudregeln att ni båda skall samtycka till att ett pass utfärdas.

I samma bestämmelse,7 § p2 PassL finns dock ett undantag som säger att man får utfärda ett pass utan samtycke från vårdnadshavare om synnerliga skäl föreligger. Detta undantaget skall dock tillämpas med mycket stor försiktighet. Ett sådant synnerligt skäl kan till exempel vara att den ena vårdnadshavaren befinner sig i ett annat land och skulle samtyckt om möjligt.

I RÅ 1987 ref. 127 avgjordes en liknande fråga där fadern vägrade medverka till utfärdande av pass. Som skäl till detta anförde fadern att den gemensamma vårdnaden fungerade dåligt mellan de två föräldrarna. Detta ansåg dock inte regeringsrätten vara tillräckligt. Det var alltså inget synnerligt skäl att ändå utfärda pass.

Genom att inte medverka till att pass utfärdas kan du på så sätt neka ditt barn ett pass, och också dennes möjlighet att resa utanför EU.

Hoppas du fått svar på dina frågor

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85200)