Vårdnadshavares befogenheter

2015-02-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej jag är 16 år och bor I eksjö med min mamma och vi har bråkat av olika orsaker och det slutade med att hon tog min dator tillslut. men min fråga är har hon rätt att ta min dator som köptes av min pappa? (skilda föräldrar)
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Eftersom du bor med din mamma tar jag för givet att hon även är din vårdnadshavare. Det framgår inte huruvida din pappa även är vårdnadshavare, vilket kan få inverkan.

Huvudregeln är att vårdnadshavaren har rätt att besluta i barnets personliga angelägenheter, exempelvis att du inte får ha datorn vissa tider. 6 kap. 11 § föräldrabalken. Är dina föräldrar båda vårdnadshavare ska de tillsammans besluta om åtgärder som rör dina personliga angelägenheter. 6 kap. 13 § föräldrabalken.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3617)
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

Alla besvarade frågor (92281)