Vårdnadshavare

2017-03-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vem anmäler att ett barn förlorat sina vårdnadshavare på grund av dödsfall
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Regler kring vårdnadshavare regleras i Föräldrabalkens (1949:381) (FB) sjätte kapitel. Det är främst FB 6 kap. 9 § som aktualiseras i detta fall. I denna bestämmelse framgår att om båda vårdnadshavare dör så ska rätten, på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Regleringen utgår således från att socialnämnden blir informerade om när en sådan situation uppstår, om så inte är fallet så kan en anmälan göras till socialnämnden eller till rätten av annan. Svaret på din fråga blir således att det nödvändiga inte är vem som anmäler detta till socialnämnden, utan att en anmälan faktiskt görs – i fall där detta inte kommit till socialnämnden kännedom.

Hoppas att detta svarade på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

John Edgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95767)