FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/03/2017

Vårdnadshavare

Vem anmäler att ett barn förlorat sina vårdnadshavare på grund av dödsfall

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Regler kring vårdnadshavare regleras i Föräldrabalkens (1949:381) (FB) sjätte kapitel. Det är främst FB 6 kap. 9 § som aktualiseras i detta fall. I denna bestämmelse framgår att om båda vårdnadshavare dör så ska rätten, på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Regleringen utgår således från att socialnämnden blir informerade om när en sådan situation uppstår, om så inte är fallet så kan en anmälan göras till socialnämnden eller till rätten av annan. Svaret på din fråga blir således att det nödvändiga inte är vem som anmäler detta till socialnämnden, utan att en anmälan faktiskt görs – i fall där detta inte kommit till socialnämnden kännedom.

Hoppas att detta svarade på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

John EdgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”