Vårdnad vid föräldrars bortgång

2020-10-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min 13-åriga dotterdotter har önskat bo hos mig vid sin mammas bortgång och hennes pappa har gett sitt samtycke. Gör socialtjänsten en utredning av min lämplighet trots att vi är överens?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Till och börja med kan nämnas att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, vilket framgår av 6 kap. 2 a § 1 st. FB.

I 6 kap. 10 a § 4 st. föreskrivs att hänsyn ska tas till föräldrarnas angivna vilja om vem som ska ha vårdnaden efter deras död. Detta kan ske exempelvis i ett testamente. Den person som föräldern har önskat ska då anförtros vårdnaden, om det inte är olämpligt. Man kan alltså skriva ner sina önskemål, men detta kommer dock inte vara juridiskt bindande. Domstolen är skyldig att ta beslut om vem som ska få vårdnaden om barnen utifrån barnens bästa, och kan då välja någon annan en den som önskats om det bedöms vara det bästa.

Det är alltså inte helt klart fastän ni är överens. För tydlighetens skull kan det även vara en poäng att skriva in i ett testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3617)
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

Alla besvarade frågor (92143)