FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad01/12/2016

Vårdnad vid äktenskapsskillnad

Vem har rätt att ta hand om barnet vid en skilsmässa

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Om barnet står under bådas vårdnad fortsätter barnet att göra detta även efter äktenskapsskillnad (6 kap 2 § Föräldrabalken). Om du/ni vill få till en ändring i vårdnaden kan rätten besluta om detta enligt 5 §. Hänsyn ska då tas till hur väl föräldrarna kan samarbeta och framför allt vad som är barnets bästa. Utgångspunkt är dock att man har delad vårdnad efter en skilsmässa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexandra TeorellRådgivare