Vårdnad om barn

2016-03-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag är misstänkt för att ha köpt 0,5 gram kokain, jag har inte lämnat några urin/blodprover som gett positiva utslag, utan "endast" misstänkt för att ha köpt narkotikan. Brottet har pga mängden rubricerats som ringa. Om jag blir dömd för detta undrar jag om min familj (sambo och två minderåriga barn) blir indragna i det här pga att myndigheterna ifrågasätter mig som familjefar? Jag är inte dömd tidigare och har alltid arbetat och betalat skatt. Vänligen,Adam
SVAR

Hej,

Jag kan inleda med att säga att fråga om vårdnad och brottmål inte tas upp i samma rättegång, utan skulle i sådana fall tas separat. Att vara misstänkt och bli dömd för brott innebär nödvändigtvis inte att man anses vara olämplig som vårdnadshavare och förlorar vårdnad om sitt barn.

Utgångspunkten vid alla beslut gällande barn är barnets bästa (6 kap. 2a § föräldrabalken, här) och särskilt vikt sätts vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Med hänsyn till barnens ålder och mognad ska även dennes vilja beaktas.

Det framgår vidare av 6 kap. 7 § föräldrabalken (här) att:

"Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sägs i första stycket en av dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam [...]"

Det innebär att rätten kan besluta om ändring i vårdnaden, men det krävs missbruk eller försummelse av skyldigheter gentemot barnet.

För att sammanfatta är barnets bästa och vårdnadshavarens förhållande till barnet och familjeförhållandet i övrigt det centrala. Eftersom en individuell bedömning görs i varje fall kan jag inte säga med säkerhet vad som kommer hända i ditt fall. Att dömas för brott innebär dock inte att man automatiskt förlorar vårdnad om sitt barn. Det kan tilläggas att frågan om vårdnad oftast väcks av den andra vårdnadshavaren eller socialnämnden.

Hoppas detta gav svar på Din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85610)