Vårdnad i händelse av vårdnadshavares död

2015-08-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har ensam vårdnad av mitt barn. Barnet har inte någon kontakt med sin bio pappa sen 3 år tillbaka (5år nu) Barnet bor tillsammans med mig, min sambo och vårat gemensamma barn.Om jag skulle dö vem tar hand om henne då? Min sambo, hennes pappa? Den biologiska pappan? Mina föräldrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I 6 kap 9 § 2 st föräldrabalken (se här) anges att vid den händelse som du beskriver ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. I 6 kap 10a föräldrabalken (se här) står det om särskilt förordnade vårdnadshavare. Du kan tillkännage vem du vill ska förordnas som vårdnadshavare åt ditt barn, och denna kommer då att bli det om det inte är olämpligt.

I 6 kap 2a § föräldrabalken (se här) stadgas det att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Där står det även att man ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.

Det är alltså rätten som tar beslut om detta, beroende på vad de anser är barnets bästa. Men om du på något sätt har tillkännagivit vem du vill ska ta över vårdnaden i händelse av din död (exempelvis din nuvarande sambo), kommer som sagt hen att bli vårdnadshavare såvida detta inte är olämpligt.

Hoppas att du fick någon vägledning av mitt svar!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3482)
2020-07-12 Kan tvångsvård beslutas om en person uttalat vilja ta självmord genom äta sig till döds?
2020-07-09 När bör man upprätta en framtidsfullmakt?
2020-07-06 Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?
2020-07-06 Vad kan man göra när ens make har stora skulder?

Alla besvarade frågor (81808)