Vårdnad efter båda föräldrars bortgång

2016-07-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vid ett fall där båda föräldrarna dör, kan då syskon över arton få vårdnaden? Finns det speciella regler kring vem som föräldrarna kan tilldela vårdnaden av sina barn vid bådas död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnad om barn behandlas i Föräldrabalkens (FB) 6 kap.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vårdnad och boende, den som har vårdnaden om barnet är inte nödvändigtvis den person barnet bor hos. Att ha vårdnaden om ett barn ger vårdnadshavaren rätt att ensam eller tillsammans med annan vårdnadshavare bestämma i personliga frågor kring barnet, så som vilken skola barnet ska gå i och var barnet ska vara folkbokförd.

Om barnet står under vårdnaden av båda föräldrarna och båda föräldrarna dör ska rätten (domstolen), efter anmälan av socialnämnden eller när annars förhållandet annars blir känt, anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. (6:9 FB) Vem som blir särskild förordnad vårdnadshavare beror på vem som kan anses vara mest lämpad, det kan vara en helt utomstående person eller någon familjemedlem eller närstående.

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas (6:2 2st FB). Barnets bästa ska vara avgörande för beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2a FB).

Dessa faktorer tar rätten alltså hänsyn till i avgörande av vem som ska förordnas som vårdnadshavare efter båda vårdnadshavarnas bortgång. Det ska vara en person som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om föräldrarna eller en av dem innan sin död har uppgett en person som de önskar förordnas som vårdnadshavare så ska den personen utses, om det inte är olämpligt (6:10a FB).

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85497)