Vårdnad, äktenskapsskillnad, och samboförhållandets upphörande

2017-05-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vad händer med vårdnaden av barn när ena partnern dör? Vad händer med ägodelar vid skilsmässa? Vad händer med ägodelar ifall man går isär när man bara är sambo?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga är mycket öppen ställd och det finns många omständigheter som gör att svaret beror på hur dessa omständigheter ser ut. Jag kommer ge dig en generell förklaring till dina frågor.

Vad händer med vårdnaden av barn när ena partnern dör?

Vanligtvis finns det två vårdnadshavare till ett barn och om den ena går bort tillfaller helt enkelt vårdnaden den andra vårdnadshavaren ensamt om denna inte skulle vara olämplig på något vis. Olämplig är man om barnet kan komma till skada på något vis eller om vårdnadshavaren inte kan uppfylla sina skyldigheter som vårdnadshavare vad gäller trygghet uppfostran och omsorg.

Om det bara finns en vårdnadshavare och denne går bort tillförordnad en särskild vårdnadshavare barnet. Detta kan vara en annan familjemedlem som anses lämplig eller så kommer man få en särskild vårdnadshavare tillförordnad av socialen.

Reglerna för detta hittar du i Föräldrabalken 6 kapitlet 9 §.

Vad händer med ägodelar vid skilsmässa?

Huvudregeln vid skilsmässa är att all egendom(så som möbler/pengar/aktier) som makarna äger läggs samman efter avräkning på skulder och sedan delas lika mellan dem. All egendom brukar då kallas giftorättsgods. Man kan göra så att makarna även har enskild egendom, denna egendom, till skillnad från giftorättsgodset kommer då inte läggas samman för att sedan delas lika utan kommer förbli den ena makens enskilda egendom även efter skilsmässan. Man kan göra egendomen enskild på olika sätt. Det vanligaste är att man skriver ett äktenskapsförord där man säger vilken egendom som skall vara enskild och särskiljer den från det övriga giftorättsgodset. Egendom kan även bli enskild genom arv eller gåva om arvlåtaren eller gåvogivaren uttrycker att arvet/gåvan skall förbli arvtagaren/gåvotagarens enskilda egendom.

Reglerna för detta hittar du i Äktenskapsbalken 5:e kapitel.

Vad händer med ägodelar ifall man går isär när man bara är sambo?

I ett samboförhållande är det endast den gemensamma samboegendomen som skall läggas samman och delas lika vid en separation. Till skillnad från i ett äktenskap ingår i samboegendomen bara egendom som hör till det gemensamma hemmet så som möbler och själva hemmet ni bor i, om detta ägs av er och ni flyttade in i hemmet med tanken om att bo där gemensamt som sambos. I samboegendomen ingår därför inga pengar eller exempelvis bilar.

Reglerna för detta hittar du i Sambolagen.

Jag hoppas detta besvarade dina frågor!

Matilda Bona
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?