Värderingstidpunkt av fastighet i samband med bodelning

2020-01-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag undrar över när värderingen av en fastighet som igår i en bodelning skall göras. Jag trodde mig ha hittat svar på detta på er sida för en tid sedan, men idag så hittade jag en uppgift som jag tycker verkar vara motstridig. Skall värderingen ske i samband med att bodelningen faktiskt äger rum, eller skall värderingen ske i samband med att ansökan om äktenskapsskillnad sker? Bodelningen sker i vårt fall pga äktenskapsskillnad.Dessa sidor tar upp/berör frågan:https://lawline.se/answers/tidpunkt-for-vardering-av-tillgangar-i-bodelning"Värderingen av tillgångar och skulder sker dock inte utifrån värdet vid brytdagen, utan efter värdet så nära tidpunkten för bodelningen som möjligt."https://lawline.se/answers/tvangsforsaljning-i-samband-med-bodelning-av-samagd-fastighet"När det gäller bodelningen så är det huset marknadsvärde den dag då samboförhållandet upphörde eller ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in som ska användas.."Tacksam för ett förtydligande!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalken föreskriver att bodelning ska ske med utgångspunkt i de egendomsföhållanden den dag då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten, (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).

När det gäller tidpunkten för värdering av tillgångarna säger både praxis och förarbeten (Prop. 1986/87:1 s. 159) att värderingen ska ske i samband med att bodelningsavtalet upprättas. När det gäller tillgångar vars värde fluktuerar (t.ex bilar) finns det dock en allmän rättsuppfattning att värderingen ska ske den dag då ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten. Detta motiveras av att den ena maken som nyttjar bilen under tiden fram tills att bodelning sker har nytta av bilen, samtidigt som denne bidrar till värdeminskningen genom nyttjandet.

Eftersom att det inte finns någon lagstiftning på området avseende värderingstidpunkt på tillgångar i samband med bodelning kan det uppstå olika uppfattningar. Värdering av fastighet bör enligt praxis och förarbeten ske i samband med bodelningstillfället.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84390)