Värdering vid bodelning

2017-11-28 i Bodelning
FRÅGA
Min son och hans sambo äger en bostadsrätt som de köpte för 5,0 Mkr i början av 2016 med 50/50-fördelning, dvs 2,5 MKr var. Hon har nu bestämt sig för att flytta och han har för avsikt att bo kvar och ska alltså lösa ut henne. Med hänsyn till dagsläget har värdet på bostadsrätten gått ned och mäklare tror att de max kan få ut 4,6 Mkr. Rimligt är väl att båda ska vara med och ta sin del av värdeminskningen och att han därför ska ersätta henne med 2,3 Mkr medan hon hävdar att hon kan tvinga honom att ersätta henne med ursprungliga 2,5 Mkr. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samboförhållande är bodelning vid separation inte obligatoriskt. Detta kan läsas ur 8 § sambolagen där det framgår att bodelning ska göras om någon av samborna begär det. I andra stycket framgår dock att begäran i så fall måste framställas som senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Bodelningen ska utgå från egendomsförhållandena på brytdagen, d.v.s. dagen när samboförhållandet upphörde, 8 § sambolagen. Värdering av egendomen sker dock vid själva bodelningstillfället. Om bodelningen exempelvis skulle ske idag, värderar man bostadsrätten till det värde den har idag. En värdenedgång som drabbat egendomen får därför bäras av båda parter. Detta förutsätter att värdenedgången inte är orsakat av någon av part, eftersom i sådant fall kan den parten behöva kompensera den andra för värdenedgången. Jag utgår dock från att så inte är fallet här.

Som utgångspunkt gäller därför att båda parterna får bära en värdeminskning av egendomen. Däremot är det möjligt för parterna att själva komma överens om hur egendomen ska värderas vid en bodelning i det fall de önskar det.

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97723)