Värdering av husdjur vid bodelning.

2020-05-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej lawline! Vi är gifta och ska skiljas så har en fråga angående två raskatter vi har. Det är bestämt att inte jag ska ha dom så min fråga är hur mycket man kan säga att dom är värda? Nypris på dessa två katter var 12.000kr & 11.000kr. Dom är idag 3 resp 4 år gamla. Räknar man på vad man betalade för dom och bara delar det på hälften eller hur värderas husdjur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag förstår din fråga ska du och din respektive genomföra en bodelning. Eftersom du beskriver katterna som era gemensamma, och vill veta hur en värdering av dem går till, utgår jag ifrån att katterna utgör giftorättsgods och därför ska ingå i bodelningen (ÄktB 7 kap 1 § och 10 kap 1 §). Mitt svar bygger alltså på antagandet att du vill veta värdet på katterna för att fördelningen av giftorättsgodset ska bli rättvis och motsvara era respektive andelar (ÄktB 11 kap 3 och 7 §). Jag kommer alltså inte att gå in på hur era andelar kan beräknas, endast hur giftorättsgodset kan värderas.

Hur värderas husdjur?

Husdjur behandlas inom juridiken som lös egendom. Det kan för djurägare framstå som stötande eftersom husdjur för många är mycket mer än så. Detta affektionsvärde är inget som går att omvandla till ekonomiskt värde enligt någon juridisk eller ekonomisk kalkyl. Det man har att jobba med är till exempel marknadsvärdet, inköpsvärdet och bruksvärdet. Jag kan själv mycket lite om raskatter, men jag misstänker att marknadsvärdet med åldern sjunker, och är idag, tre respektive fyra år senare lägre än inköpsvärdet. Väljer ni istället bruksvärdet bestäms värdet av vad det hade kostat den part som avstår katterna att köpa två likadana. Med min högst begränsade kunskap om raskatter antar jag då att värdet på era katter blir högre.

Vilken dag giftorättsgodset ska värderas är inte reglerat i lag, men i praxis har framför allt två olika ståndpunkter intagits. Värderingen ska ske antingen mot den dag som ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten, eller mot den dag som bouppteckningen gjordes. För värderingen av era katter borde valet mellan de två dagarna inte ha någon avgörande betydelse för värdet - oavsett om ni väljer marknadsvärdet eller bruksvärdet.

Slutligen har ni som makar givetvis möjlighet att inom rimlighetens gränser, efter en mer skönsmässigt bedömning, bestämma värdet av katterna själva.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att bodelningen går bra.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2781)
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra
2021-04-16 Vad händer med en makes skuld vid bodelning?
2021-04-15 Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

Alla besvarade frågor (91260)