Värdering av bostadsrätt - bodelning

2017-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Är det nödvändigt att ersätta min partner för mäklararvode i samband med att hen löser ut mig ur vår genemsanna lägenhet? I samband med separationen har jag förklarat mig villig att avstå min del av lägenheten under förutsättning att jag kan lösas ut till marknadspris och därmed köpa en ny lägenhet till marknadspris. Det verkar brukligt att dra av mäklararvodet från marknadspriset vid värderingen, men om så sker köper ju min sambo ut mig till marknadspris minus mäklararvode medan jag köper en annan lägenhet till marknarspris (inklusive mäklararvode). I övrigt har vi tänkt oss en normal bodelning med avräkning för fiktiv reavinstskatt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Värdering av bostadsrätt enligt huvudregeln:

Marknadsvärdet - latent reavinstskatt - fiktivt mäklararvode

Är ni överens om att inte göra avdrag för mäklararvode så kan ni värdera bostaden på så sätt som ni tänkt. Är ni oense bör dock detta avdrag göras.

Anledningen till att avdrag för fiktivt mäklararvode görs är för att transaktionen ska ses som att en faktiskt försäljning ägt rum. Väljer ni att inte göra detta avdrag är det egentligen du som gynnas på så sätt att din sambo får "stå" för denna kostnad två gånger, om hen väljer att sälja senare.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97608)