Värdering av bostad vid bodelning

2019-07-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag har en fråga gällande skilsmässa och boende. Min mamma har skilt sig men äger fortfarande en bostadsrätt med sin ex-man. Bostaden är värderad till 2.6 miljoner men dom har lån på 600.000. planen är att min mamma ska bo kvar där och lösa ut honom för 300.000, halva lånet. Idag hörde han av sig och sa att han ville ha 1.3 miljoner, halva värdet av bostaden. Hur går det till i dessa situationer? Delar dom på lånet eller värdet av bostaden? //Dotter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lite förenklat kan man sig att vid en bodelning ska värdet av makarnas giftorättsgods läggas samman och därefter görs avdrag för vardera makes skulder från värdet av dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Efter avdrag för skulder läggs det återstående värdet av båda makarnas giftorättsgods samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Vid värdering av fast egendom eller en bostadsrätt ska även den latenta skatteskulden beaktas vid värderingen, vilket innebär att avdrag motsvarande 20 % av värdeökningen från införskaffandedagen ska göras från bostadens värde (se NJA 1975 s. 288). Det är alltså värdet efter avdrag för skulder och den latenta skatteskulden som delas lika.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2424)
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?
2020-02-15 Hur räknar vi vid övertagande av bostadsrätt när vi äger olika stora andelar?

Alla besvarade frågor (77187)