Värdering av bohag

Jag och min man skilde oss för 7 år sen, vi gjorde ingen ordentlig bodelning utan han drog bara och jag tog över lånen och skrev över huset på mig.

Sen har jag varit skyldig honom 115000 ;- och eftersom jag inte fick ta något mer lån så sa han att det kunde vänta. Saker i huset var han inte intresserad av .

Nu så ska jag betala skulden till honom och då säger han att han vill ha ersättning för saker och möbler jag och barnen fick behålla. Hur mycket är sakerna värda? Det dom är nu eller var då? Han kan gärna ta hälften av sakerna nu, det som finns kvar...

Vad säger lagen. Vad är jag skyldig honom ?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Det finns ingen uttrycklig lagbestämmelse som reglerar hur man ska värdera bohaget vid äktenskapsskillnad. Hur man bör värdera bohag följer istället av rättspraxis. I det fall ena maken får behålla allt eller stora delar av bohaget så att den andra maken måste ersätta detta bör bruksvärdet ligga till grund för värderingen. Detta är för att bruksvärdet är högre än bohagets marknadsvärde. Om det däremot är så att du nu alltså vill behålla en del av bohaget så bör det istället värderas till marknadsvärdet.

Tidpunkten som ligger till grund för hur egendomsförhållandena såg ut och även värderingen av bohaget kallas den kritiska tidpunkten och är den dag då talan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen, se 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Man utgår alltså från den när man gör en värdering av bohaget.


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000