Var ska mitt barn gå i skolan vid boende i olika kommuner?

2017-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej är skild med två barn. 4 och 9 år. Barnen bor varannan vecka hos mig och varannan vecka hos exet. Jag bor kvar på samma ort som vi bott de senaste 14 åren även efter skilsmässan. Mitt ex har flyttat ganska långt bort till en grannkommun. Barnen är folkbokförda hos mig och går i förskola och skola där jag bor (och de alltid gått)Nu börjar mitt ex prata om att när yngsta barnet ska börja skolan "så ska hen börja skolan på orten där exet bor" (där barnen egentligen inte har någon koppling till, de har bott hela sitt liv där jag bor och vi tidigare bodde hela vårt gemensamma liv) samt att han vill att barnen är skrivna hos honom istället, vilket jag vägrar. Just av denna anledning.Behöver jag vara orolig för att han kan kräva skolgång på orten där han bor när de är skrivna hos mig? Samt om jag vill flytta inom samma bostadsområde (men till större lägenhet) hur stor chans är det då att han kan kräva att barnen skrivs hos honom istället (när ändå en ny flyttanmälan ska göras) och hur stor chans är det att han skulle få igenom det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller just skolgång så ska barnens skolgång tillgodoses av hemkommunen, det vill säga den kommun barnet är bosatt i. Oftast så innebär detta rent praktiskt den kommun som barnet är folkbokförd i, om man som i ert fall till exempel har växelvis boende. Du nämner inget hur vårdnaden av barnen ser ut, men det är även upp till vårdnadshavaren att själv välja vilken skola barnet ska gå. Som det ser ut i nuläget borde det därför mest lämpligt för barnet att gå i den skola som syskonet går i och även tillhör deras hemkommun.

Jag förutsätter nu att ni har gemensam vårdnad då barnen bor lika mycket hos er vardera och barnen är skrivna hos dig. Var barnen är skrivna är något som man som föräldrar får komma överens om vid gemensam vårdnad. Om det däremot är så att deras pappa vill att de ska vara skriva hos honom istället och det inte är så att någon av er har barnen fler nätter än den andra, så är det Skatteverket som avgör var barnen ska vara skrivna. Här kan du läsa mer om detta.

Som du ser så skrivs barnen hos den förälder som bor kvar i den tidigare bostaden. Om båda däremot flyttat och barnet bor lika mycket hos båda föräldrar så ser man på den totala boendesituationen. Man ska alltid utgå från barnets bästa när man ska avgöra frågor som rör barnet (6 kap 2a§ Föräldrabalken). Det är alltid barnets intressen som måste stå i fokus och frågor om boende, vårdnad och umgänge har inget med rättvisa mellan föräldrarna att göra. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande till dess ålder och mognad. Troligtvis är det ur barnens perspektiv mycket större förutsättningar för att barnen ska vara fortsatt skrivna och gå i skolan hos dig. En annan viktig grundprincip i frågor som rör barn och vårdnad är så kallad kontinuitet, vilket innebär att man gärna inte ser att barn tvingas ryckas upp från sina invanda förhållanden. Med beaktande till dessa punkter verkar det som att du har goda möjligheter för att ha kvar barnen skrivna hos dig samt att det blir skolgång i din kommun om tvist skulle uppstå, men som alltid är det svårt att ge ett helt fullständigt svar när man inte har precis alla omständigheter utredda.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?