Val av skolgång vid gemensam vårdnad

2020-10-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och mitt ex har idag juridisk delad vårdnad om vår 2,5-åriga son. Jag och pappan lever och bor i olika kommuner. Vår son är därför skriven hos mig och går även på förskola i min kommun. Jag är den primära boendeföräldern sedan födseln och pappan har ett stegrande umgänge med sonen som inom ett år kan komma att gå över till 50/50.Låt säga att pappan vägrar att gå med på att sonen ska gå i skolan i min kommun, (alltså from förskoleklass och uppåt) hur stor är då hans chans att få igenom detta i tex domstol?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Gemensam vårdnad och bestämmanderätten

Det finns två olika vårdnadsformer i svensk rätt; gemensam vårdnad och ensam vårdnad. Jag tolkar din fråga som att ni har gemensam vårdnad. Vid en gemensam vårdnad ska beslut som gäller barnet ske i samråd mellan bägge vårdnadshavare (6:13 FB).

Olika typer av beslut

Enklare beslut som rör den dagliga omsorgen exempelvis kläder och mat kan tas av en vårdnadshavare. Även skolbarnomsorg såsom förskola omfattas. Det innebär att vårdhandshavaren som barnet bor med kan ensam bestämma gällande förskolan. Beslut av mer ingripande karaktär som har betydelse för barnets framtid ska fattas gemensamt. En av vårdnadshavarna kan dock i undantagsfall fatta ett sådant viktigt beslut om den andre vårdnadshavaren av någon anledning är frånvarande/sjuk och beslutet måste fattas skyndsamt samt att barnets bästa uppenbarligen kräver det (6:13 FB). Skolgång som omfattas av skolplikt, från förskoleklass och uppåt (7:4 SL), anses ha betydelse för barnets framtid och räknas därför som beslut av ingripande karaktär.

Om föräldrar inte kommer överens

Vid tvist om frågor kring umgänge, vårdnad och boende kan vårdnadshavare få hjälp med att komma överens genom exempelvis samarbetsavtal (6:18 1 st. FB och 5:3 SoL). Det finns även möjlighet att väcka talan i domstol. Även rätten har ett ansvar att försöka få föräldrarna överens (42:6, 42:17 RB se även 6:5 FB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan pappan inte ensam bestämma gällande barnets skolgång eftersom det är ett beslut av ingripande karaktär och bägge föräldrarna måste vara överens. Frågor kring skolbarnomsorgen kan dock fattas av en vårdnadshavare utan samråd av den andre. Skulle det uppstå tvist kring frågan är det möjligt att få hjälp med att komma överens genom samarbetsavtal, ytterst kan man vända sig till domstol som får avgöra vad som är bäst för barnet med hänsyn till omständigheterna i ert fall.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93218)