FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/01/2017

Val av skola när vårdnadshavare är oense

Vart ska barnet gå i skola om den ena föräldern flyttar från kommunen o den andra bor kvar där barnet oxå är skrivet ,hör till saken att den som flyttat vägrar skriva på att barnet ska gå i skola där han är skriven.Flytt föräldern vill att barnet går i skola där den bor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Regler om vårdnad finns i föräldrabalken (FB), som du hittar här.


I din fråga framgår inte om föräldrarna är gemensamma vårdnadshavare eller om någon av föräldrarna har ensam vårdnad. Om någon har ensam vårdnad om barnet innebär det att den vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, däribland vart barnet ska gå i skolan, 6:11 FB. Om det istället är så att ni har gemensam vårdnad har ni istället rätt och skyldighet att tillsammans bestämma det som rör barnets personliga angelägenheter, 6:13 FB. Det är alltså den eller de som har vårdnaden om barnet som ska besluta var barnet ska gå i skolan. Dessutom ska vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna när man beslutar om barnets personliga angelägenheter ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.


Det finns inga regler kring hur man ska agera om föräldrar med gemensam vårdnad inte kommer överens om var barnet ska gå i skolan. Den juridiska lösningen som finns är istället att någon får ensam vårdnad över barnet.


För att en förälder ska få ensam vårdnad över barnet kan ni avtala om detta, för att avtalet ska vara giltigt ska det även godkännas av socialnämnden, 6:6 FB. Socialnämnden utgår vid ett eventuellt godkännande från vad som är barnets bästa och att det för barnet oftast är bäst med en nära och bra kontakt med båda föräldrarna.


En förälder kan även gå till domstol för att få rätten att besluta om ensam vårdnad, 6:5 FB. Domstolen gör då en bedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Domstolen utgår ifrån att det bästa för barnet är gemensam vårdnad men det kan självklart finnas undantag och om båda vårdnadshavarna motsätter sig gemensam vårdnad kan inte det beslutas.


Via skolverket kan du ta del av ytterligare information om detta, se här.


Hoppas att detta gav svar på din fråga!


MVH
Lisa AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”