Val av skola när vårdnadshavare är oense

2017-01-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vart ska barnet gå i skola om den ena föräldern flyttar från kommunen o den andra bor kvar där barnet oxå är skrivet ,hör till saken att den som flyttat vägrar skriva på att barnet ska gå i skola där han är skriven.Flytt föräldern vill att barnet går i skola där den bor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om vårdnad finns i föräldrabalken (FB), som du hittar här.

I din fråga framgår inte om föräldrarna är gemensamma vårdnadshavare eller om någon av föräldrarna har ensam vårdnad. Om någon har ensam vårdnad om barnet innebär det att den vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, däribland vart barnet ska gå i skolan, 6:11 FB. Om det istället är så att ni har gemensam vårdnad har ni istället rätt och skyldighet att tillsammans bestämma det som rör barnets personliga angelägenheter, 6:13 FB. Det är alltså den eller de som har vårdnaden om barnet som ska besluta var barnet ska gå i skolan. Dessutom ska vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna när man beslutar om barnets personliga angelägenheter ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det finns inga regler kring hur man ska agera om föräldrar med gemensam vårdnad inte kommer överens om var barnet ska gå i skolan. Den juridiska lösningen som finns är istället att någon får ensam vårdnad över barnet.

För att en förälder ska få ensam vårdnad över barnet kan ni avtala om detta, för att avtalet ska vara giltigt ska det även godkännas av socialnämnden, 6:6 FB. Socialnämnden utgår vid ett eventuellt godkännande från vad som är barnets bästa och att det för barnet oftast är bäst med en nära och bra kontakt med båda föräldrarna.

En förälder kan även gå till domstol för att få rätten att besluta om ensam vårdnad, 6:5 FB. Domstolen gör då en bedömning utifrån vad som är bäst för barnet. Domstolen utgår ifrån att det bästa för barnet är gemensam vårdnad men det kan självklart finnas undantag och om båda vårdnadshavarna motsätter sig gemensam vårdnad kan inte det beslutas.

Via skolverket kan du ta del av ytterligare information om detta, se här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!


MVH
Lisa Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95763)