Vägran att underteckna arvskifteshandling.

FRÅGA
Hej, Situationen är såhär att min far gick bort för 1 år sedan. De enda arvtagarna är maka och jag som särkullsbarn. Vi har gjort en bouppteckning och fått den registrerad av skatteverket. Bouppteckningen blev godkänd och skulle vara underskriven den 30 december 2014 men makan har fortfarande inte skrivit under bouppteckningen och jag får inte ut min del av mitt arv p.g.a detta. Makan svarar inte på varken telefon samtal, brev eller när man har knackat på dörren för försöka få kontakt med henne för be henne att skriva på papperna men hon nekar all sorts kontakt. Så hur ska jag gå tillväga för få bouppteckningen överstökad och klar, då det har gått mer än 13 månader sedan min pappa dog och nästan 6 månader sedan bouppteckningen skulle varit underskriven. Bör man tillsätta en skiftesman eller bouppteckningsman osv för få henne att skriva på papperna eller hur långt måste man ta det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom er situation rör bouppteckning och arvsskifte så hittar vi aktuella regler i ärvdabalken, se här.

Då ni har upprättat en bouppteckning och fått den registrerad av skatteverket kommer jag inte kommentera hur en sådan upprättas.

Vägran att underteckna bouppteckning.

Eftersom ni har fått bouppteckningen registrerad hos skatteverket så utgår jag ifrån att den upprättats enligt konstens regler med godkända förrättningsmän och deras skriftliga intyg, ÄB 20:6. Bouppteckningen har då blivit registrerad inom rätt tid och är därmed giltig, ÄB 20:1.

Enligt din formulering är det bouppteckningen som du vill ha underskriven men efter det att den har blivit registrerad hos skatteverket är bouppteckningen klar och det som återstår är arvsskiftet. Bouppteckningen måste skickas in till skatteverket medan arvsskiftet är en privat angelägenhet. Det finns tidsfrister för bouppteckningen men inte någon tidsfrist för arvskiftet som du behöver oroa dig för.

Underskrift av arvsskifteshandling.

För att egendomen som tagits upp i bouppteckningen ska kunna fördelas krävs att arvskifteshandlingen skrivs under av både dig och den efterlevande makan då ni båda är dödsbodelägare, ÄB 23:1 & 23:4. Som jag förstår det är det här du har fått problem då den efterlevande makan vägrar skriva under arvskifteshandlingen.

Vägrar efterlevande makan att skriva under arvskifteshandlingen är du tvungen att begära att tingsrätten, där den döde bott, förordnar någon att vara skiftesman, ÄB 23:5. Skiftesmannen kan då genomföra arvskiftet utan hennes samtycke.

Slutsats

Utifrån vad jag har tagit del av kan jag endast sluta mig till att det rör sig om att den efterlevande makan till din far vägrar underteckna arvsskifteshandlingen. Det jag rekommenderar dig att göra är att begära skiftesman hos tingsrätten där din avlidne far bodde. Om ditt arv inte kan förväntas överstiga hälften av kostnaderna för en skiftesman är detta dock inget att rekommendera då ni får dela på kostnaderna för dennes arvode.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll