FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/03/2018

Vad utgör lösöre i samband med att maken går bort?

Om min gifte make dör. Ingår lösöre i fastigheten i dödsboet. Våra gemensamma barn,tre stycken äger fastigheten.Två särkull barn finns, från hans fd äktenskap. Bägge vuxna. Vad är lösöre? Allt utanför fastigheten ex bilar eller inkluderas även lösöre inom fastigheten tavlor, möbler etc som ha av våra barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt er till Lawline med er fråga!

Regler om makars egendom och hur den fördelas om en av makarna går bort finns främst reglerat i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Vad är lösöre och fast egendom?
Idag finns ingen uttrycklig definition om vad som utgör lösöre. Däremot kan man dela in egendom i lös egendom respektive fast egendom. Fast egendom är jord och mark vilket framgår av Jordabalkens 1 kap. 1 §. Allt som inte är fast egendom är att ses som lös egendom.

Lösöre utgör en del av lös egendom och är lösa saker som går att flytta. Exempel på lösöre är tavlor, möbler, bilar, kläder, båtar etc.

Enskild egendom och giftorättsgods
En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, ÄktB 7:1. Enskild egendom kan bland annat bli enskild genom att man upprättar ett äktenskapsförord, att man fått en gåva med villkoret om att den ska vara makens enskilda egendom eller att man erhållit testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, se ÄktB 7:2.

Då jag saknar information om ni ingått äktenskapsförord kommer jag att utgå från att all egendom som ni innehar utgörs av giftorättsgods. Detta innebär att all er egendom (giftorättsgods) ska ingå i bodelningen, ÄktB 10:1.

Bodelning och dödsbo
Bodelning görs av makarna tillsammans om inte den ena maken är död. Då görs bodelningen av den andre maken samt den dödes arvingar och universiella testamentstagare ÄktB 9:5.

Om maken skulle gå bort upprättas ett dödsbo med personens tillgångar och skulder. Det är en juridisk person som finns till dess att arvskiftet har ägt rum. Hade maken lösöre som fanns i fastigheten ska dessa ingå i dödsboet.

Övrigt
Vill du veta mer om hur en bodelning går till eller få hjälp att upprätta en sådan kan du vända dig till Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Hittade du inte det du sökte?