FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder07/06/2023

Vad straffrabatt innebär

Vad är straffrabatt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vägledning finns att hämta i Brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB).


Unga lagöverträdare brukar särbehandlas i straffrättsligt hänseende då de inte anses ha nått sådan mognad och ansvarsförmåga att de bör behandlas som vuxna. Detta gäller både åldersgruppen 15–17 år och i vissa fall 18–20 år.


Straffrabatt innebär att en lagöverträdare får mildare straff. Då beaktas dennes ungdom vid både straffmätningen och vid påföljdsvalet. Vid straffmätningen innebär detta att om någon begått ett brott innan han eller hon har fyllt 21 år ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt för ett mildare straff (29:7 st.1 BrB). Däremot gäller detta inte för brott som någon begått innan han eller hon fyllt 18 år om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år (29:7 st.3 p.1 BrB), om det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott som det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år (29:7 st.3 p.2 BrB), eller om brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer (29:7 st.3 p.3 BrB).


Vid påföljdsvalet finns särskilda ungdomspåföljder för åldersgruppen 15–17 år. Tanken är att fängelse inte ska användas som påföljd. Om fängelse är föreskriven som påföljd ska den i sådana fall bestämmas till sluten ungdomsvård (32:5 st.1 BrB). Utöver denna påföljd finns även ungdomstjänst (32:2 BrB) och ungdomsövervakning (32:3a BrB).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”