Vad som händer skulder efter skilsmässa

2020-09-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Jag och min man ska skiljas och vi har inget äktenskapsförord. Han har Kronofogden så jag har alltid varit den som tagit alla lån och krediter som är på cirka 500000. Hur gör man om han väljer att inte betala?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om skilsmässa och bodelning och därför blir reglerna äktenskapsbalken (ÄktB) aktuella. I ett äktenskap ska parterna stå för sina egna skulder och råda över sina tillgångar, enligt 1 kap 3 § ÄktB. Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom något som kallas för bodelning, enligt 9 kap 1 § ÄktB. Den egendomen som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan exempelvis vara sådant som man har fått i arv eller gåva med villkor om att det är en enskild egendom, se 7 kap 2 § ÅktB.

Det som nu kommer hända när ni skiljer er är att vardera make får dra av sina skulder från sitt giftorättsgods, enligt 11 kap 2 § ÄktB. Detta innebär alltså att om du har skulder på 500 000 kronor så kommer dessa skulder att avräknas från dina tillgångar och din mans skulder kommer att avräknas från hans tillgångar. Om det sedan skulle finnas ett överskott efter att skulderna har avräknats från giftorättsgods så läggs dem återstående tillgångarna ihop och dem sammanlagda tillgångarna fördelas sedan lika mellan er, se 11 kap 3 § ÄktB.

För att tydliggöra detta ska ett exempel anges:

Låt säga att du skulle ha 1000 000 i tillgångar och 500 000 i skulder som avser lån som du tagit (visserligen för din mans räkning, men det kommer ändå att beräknas på din post) så skulle ditt giftorättsgods bli 500 000 som sedan ska slås samman med den egendom som ska delas lika mellan er.

Sammanfattningsvis, lånet som du har tagit i ditt namn kommer alltså endast att avräknas från dina tillgångar innan tillgångarna fördelas lika mellan er. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar så ska lånet efter skilsmässan som du tagit i ditt namn betalas av dig. Långivarna kan inte kräva din man på pengarna då jag tolkar det som att denne inte står som medsökande i låneavtalen. Detta innebär således att din man inte är betalningsskyldig för lånet till kreditgivarna. Dock tolkar jag det som att ni har en muntlig överenskommelse om att din man ska betala tillbaka skulderna till dig. Detta innebär att det finns ett muntligt avtal mellan er. Därför har du rätt att kräva pengarna av din man om han inte skulle betala. Skulle maken dock hävda att detta rör sig om en gåva och inte något lån sinsemellan då kan du behöva stå för skulden då lånet står på dig. Det kan alltså uppstå svårigheter eftersom ett muntligt avtal kan vara svår att bevisa. Ni kan reglera detta skriftligen mellan er i efterhand även om det hade varit bättre om detta skett tidigare. Om du känner att ni behöver hjälp med att upprätta ett sådant skuldebrev är du alltid välkommen att boka en tid hos oss för rådgivning på www.lawline.se/boka.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?