Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente

2020-10-20 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har en pappa som är >90 år gammal. Min mor lever inte. Pappan bor i en bostadsrättslägenhet. Han har skaffat sin ung särbo. Frågan är om han har rätt att testamentera bort den lägenheten eller annat till sin särbo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag att hänvisa till ärvdabalken. Jag kommer att dela upp mitt svar i två frågor.


Vilken egendom får testamenteras bort?

Genom ett testamente kan man välja hur sin egendom ska fördelas vid sin bortgång (9 kap. 1 § ärvdabalken). Din pappa får därför välja själv hur han vill fördela egendomen i testamentet och han kan testamentera till vem han vill. Det gäller även utomstående.

Det finns dock en del av din pappas arv som aldrig kan testamentera bort, det kallas för laglott. Laglotten tillkommer endast bröstarvingar, det vill säga din pappas barn. Andra arvingar kan göras arvslösa genom testamente. Laglotten är hälften av den arvslott som barnet är berättigad till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten beräknas genom att dela din totala egendom på antalet barn som din pappa har (2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Till exempel om din pappa har två barn så blir arvslotten 50% av arvet och laglotten blir 25% av arvet per barn. Det blir då 50% av din pappas egendom kvar som han får fördela hur han vill.

Om din pappa skulle testamentera bort mer egendom än hans barns laglotter, kan barnen jämka testamentet för att få ut sina laglotter (7 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken).

Vilken möjlighet finns att klandra ett testamente?

Om det finns en tillämplig ogiltighetsgrund kan du klandra testamentet hos en tingsrätt. Detta måste göras inom sex månader från att du delgivits testamentet (14 kap. 5 § ärvdabalken).

Det finns flera olika ogiltighetsgrunder att klandra ett testamente med. De regleras i 13 kap ärvdabalken. Nedan kommer en redogörelse för de olika grunderna:

1. Testamentet är inte upprättat enligt formkraven (13 kap. 1 § ärvdabalken). Om testamentet inte är upprättat enligt de formkrav som ställs upp har du möjlighet att klandra testamentet. De formkrav som krävs är skriftlighet och att två oberoende vittnen ska bevittna din fars underskrift samt skriva under testamentet själva (10 kap. 1 § ärvdabalken).

2. Testamentet är upprättat under påverkan av psykisk störning hos testatorn (13 kap. 2 § ärvdabalken). I begreppet psykisk störning ingår till exempel demens.

3. Testatorn har blivit tvingad att upprätta testamente eller att någon har förmått testatorn att upprätta testamente genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning (13 kap. 3 § 1 st. ärvdabalken). För att testatorn ska anses ha blivit tvingad att upprätta testamentet, ska våld eller hot ha använts. För att utnyttjande av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning krävs ingen kraftigare påverkan. Det krävs dock påverkan som lett testatorns vilja i viss riktning samt särskild mottaglighet för sådan påverkan hos testatorn.

4. Testatorn har blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller svävat i villfarelse angående omständighet som varit avgörande för testatorns vilja att upprätta testamentet (13 kap. 3 § 2 st. ärvdabalken).

Det räcker med en grund är tillämplig för att klandra testamentet. Bevisbördan för att bevisa att ogiltighetsgrunden är tillämplig ligger på den som vill klandra testamentet.

Sammanfattning

Om varje barn får sin laglott, kan din pappa alltså testamentera resterande egendom som han önskar. På så vis kan han testamentera bort bostadsrätten eller annan egendom till sin särbo, så länge som hans barn får egendom som motsvarar laglottens värde.

Motsatsvis gäller att din pappa inte kan testamentera bort bostadsrättslägenheten om värdet av den skulle inkräkta på din laglott. Skulle din pappa testamentera bort egendom som inkräktar på din laglott, kan du påkalla jämkning av testamentet.

Om det finns en tillämplig ogiltighetsgrund, kan du klandra testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2858)
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?

Alla besvarade frågor (93108)