Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Är särkulle barn efter min biologiska pappa o han var gift o hade 3 barn tillsammans med henne. Är det giftorättsgodset man ska dela på o hur mycket av det har jag rätt till?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur särkullsbarns arvsrätt ser ut. Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB) och reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Med vilken andel ärver särkullbarn förälders kvarlåtenskap?

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott. Du skriver att du har tre halvsyskon på din fars sida. Förutsatt att din far inte har fler barn så är vardera barns arvslott en fjärdedel av er fars kvarlåtenskap och det är alltså det du kommer ärva.

Särkullbarns arvsrätt och gemensamma barns arvsrätt

Om arvlåtaren vid dödsfallet var gift går dock efterlevande makens arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Vad gäller särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan även välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, och får i så fall ut sitt arv som efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB).

Det framgår inte av din fråga huruvida din fars fru är i livet eller inte. Om hon är det kommer dina syskon, som är gemensamma barn mellan din far och hans fru, inte få ut sitt arv med en gång utan får en efterarvsrätt som aktualiseras först då din fars fru avlider. Du som särkullbarn har dock rätt att få ut ditt arv omgående.

Vilken egendom ingår i arvet?

När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 §och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Dödsbodelägare är den avlidnes arvingar. Eftersom du är arvinge efter din far är du även dödsbodelägare.

Det är tillgångarna efter bodelningen som utgör den avlidnes kvarlåtenskap och som sedan fördelas mellan arvtagarna. Giftorättsgodset som du skriver om ska alltså först fördelas mellan din fars dödsbo och din fars fru (förutsatt att hon fortsatt är i livet). Den egendom som efter fördelningen tillfaller din fars dödsbo är hans kvarlåtenskap, och det är alltså den egendomen du kommer ärva honom ur.

Sammanfattning

Den avlidnes bröstarvingar ärver den avlidne med varsin lika stor andel var. Förutsatt att din far hade fyra barn ärver ni alltså honom med en lika stor andel av hans kvarlåtenskap var, det vill säga en fjärdedel. Dina syskon som är gemensamma barn mellan din far och hans fru kommer dock (om din fars fru fortsatt är i livet) inte få ärva sina andelar med en gång utan får istället en efterarvsrätt som aktualiseras då din fars fru avlider. Du som är särkullbarn har dock rätt att få ut ditt arv omgående.

Det du kommer erhålla ditt arv ur är inte giftorättsgodset. Din fars fru och din fars totala giftorättsgods fördelas under bodelningen (vanligtvis genom likadelning). Det är den andel av det totala giftorättsgodset din fars dödsbo erhåller efter genomförd bodelning som kommer bli hans kvarlåtenskap som du kommer ärva honom ur.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning