Vad ska tas med i en bouppteckning och särkullbarns rätt att ärva

2017-08-22 i Särkullbarn
FRÅGA
I bouppteckningen stod att min exmake inte hade några tillgångar, vi har en gemensam dotter. Han var omgift och de har en son gemensamt. Änkan säger att det fanns inga pengar, hon har fått ta ett seniorlån, de hade förlorat mycket pengar på aktier.De äger ett hus i en exklusiv ort Arild, säkert värt ganska mycket,. Har inte särkullbarnet rätt till sin laglott.Huset ska väl värderas.MvhLena Landström
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Jag kommer att dela upp svaret i en del om bouppteckningen och en del om din dotters rätt att ärva.

Om bouppteckningen:
I bouppteckningen ska alla tillgångar och skulder tas med som den avlidne hade. Om den avlidne var gift ska även maken/makans tillgångar tas med. Detta står i 20 kapitlet 4 § ärvdabalken, här.

Detta betyder alltså att alla tillgångar och även alla skulder ska finnas med i din exmakes bouppteckning. Om deras hus inte är med så bör alltså huset värderas och tas med i bouppteckningen.

Om din dotters rätt till arv:
Vad gäller arvet så har särkullbarn alltid rätt att få ut sitt arv. Barn ärver först enligt den arvsordning som finns i lag (2 kapitlet 1 § ärvdabalken här). Om den avlidne var gift ärver dock dennes make/maka före gemensamma barn (3 kapitlet 1 § ärvdabalken här). Denna bestämmelse gäller då bara för gemensamma barn vilket betyder att så kallade särkullbarn ärver före sin mamma/pappas make/maka.

I ditt fall betyder det att er gemensamma dotter har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Om det är så att det finns tillgångar kvar efter hennes pappa så ska hon alltså få ut sin del av dessa. Det kan dock vara så att pappans skulder överstiger värdet på hans tillgångar och då finns det inget att ärva.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om något är oklart eller om du har ytterligare frågor.
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97584)