Vad ska stå i testamentet för att skydda egendom från utmätning?

2020-11-01 i Testamente
FRÅGA
Hej!När det i ett testamente står "... ska utgöra deras enskilda egendom, vari make sålunda ej äger åtnjuta giftorätt", vad gäller då om arvtagare har kronogden efter sej? Kan kronofogden ta arvet? Vad jag förstår kan man testamentera så att kronofogden inte kan det, men hur ska det isf stå då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du dels undrar om Kronofogden kan utmäta arv som är enskild egendom, och dels vad man ska skriva i ett testamente för att undvika att detta händer. Regler om vad Kronofogden får utmäta hittar vi i utsökningsbalken (fortsättningsvis förkortad UB).

Kan Kronofogden utmäta arv som är enskild egendom?

Huvudregeln är att Kronofogden har rätt att utmäta all egendom som tillhör skuldtagaren (4 kap. 2 § UB). Detta innebär alltså att Kronofogden har rätt att ta enskild egendom.

Det finns däremot ett undantag från huvudregeln som säger att Kronofogden inte får ta egendom som enligt ett testamente inte får överlåtas (5 kap. 5 § UB). Detta kallas för ett "överlåtelseförbud". Vad det innebär förklarar jag närmare under nästa rubrik.

Vad skriver man i testamentet för att egendomen inte ska kunna utmätas?

Precis som jag skrev ovanför räcker det alltså inte att testamentet innehåller en föreskrift som säger att egendomen är enskild för att den ska vara skyddad från utmätning. Det krävs också att det står att egendomen inte får överlåtas. Att egendomen omfattas av ett överlåtelseförbud innebär att arvtagaren inte kan sälja vidare eller ge bort egendomen. På så vis blir egendomen knuten till arvtagaren och får då inte heller utmätas av Kronofogden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2856)
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?
2021-05-31 Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente
2021-05-31 Nyttjanderätt för efterlevande make

Alla besvarade frågor (93078)