Vad ska min mamma göra när mina föräldrar skilt sig och hon inte har någonstans att bo?

2020-03-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Angående bodelning. Hej!Min mamma och pappa har skiljt sig och de har kommit överens om vad de ska tilldelas. Min mamma har köpt en lägenhet i biskopsgården och inflyttnings datumet är april. Hon har ingenstans att ta vägen men det står att hon måste ut från fastigheten senast om 2 månader. Detta var för två månader sen alltså månad 1. Min mamma har inte fått lägenheten än och har ingenstans att ta vägen medan min pappa äger 2 lägenheter som han kan bo på sålänge. Alla barn vill bo hos min mamma. Pappan vägrar att låte henne bo kvar där och vi kan inte hitta en bostad att bo på sålänge tills inflytnings datumet kommer. Min mamma har inga vänner som kan hjälpa oss och hon har inte råd att bo på hotell. Vad kan hon göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) är det möjligt att begära att domstolen ska bestämma vem av makarna som ska ha rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad. Domstolen kan dock endast bestämma om rätten att bo kvar till dess att bodelning skett (14 kap. 7 § äktenskapsbalken, ÄktB). I din mammas fall är det, om bodelning inte gjorts, möjligt att begära att domstolen bestämmer att hon ska få bo kvar fram till bodelningen. Har bodelningen ännu ej skett är det därför ett alternativ om hon inte kan komma överens med din pappa, att dra ut på bodelningen i den mån det går. Hon kan i sådana fall begära att rätten beslutar att hon får bo kvar tills bodelningen är gjord.

Din pappa har när bodelningen skett ingen skyldighet att låta din mamma bo kvar i fastigheten. Om dina föräldrars skilsmässa ännu ej gått igenom på grund av betänketid, föreligger det dock fortfarande en försörjningsplikt eftersom de fortfarande är gifta. Försörjningsplikten innebär att om den ena maken inte kan bidra med tillräckligt mycket för att täcka sina personliga behov eller de betalningar den maken ombesörjer för familjens hushåll ska den andre maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Om makarna inte bor tillsammans under betänketiden kan försörjningsplikten också fullgöras genom underhållsbidrag (6 kap. 6 § första stycket ÄktB). Även om det inte är möjligt att kräva att din mamma ska få bo kvar, är det således möjligt att din pappa, under tiden de fortfarande är gifta, är skyldig att betala underhållsbidrag så hon åtminstone tillfälligt kan ha råd med ett boende.

Om skilsmässan gått igenom och bodelning är gjord kan din mamma tyvärr inte kräva att bo kvar i fastigheten tills hon kan flytta in i sin lägenhet. Det alternativ som då återstår är att hon får vända sig till socialtjänsten och begära hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL). Det finns inga bestämmelser i SoL som ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad av socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten i särskilda fall vara skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd. Rätt till bistånd i form av bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå har i rättspraxis rört situationer när en person eller familj är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad (se RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130).

Om något är oklart eller ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (956)
2020-09-24 Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa
2020-09-23 Vad som händer skulder efter skilsmässa
2020-09-23 Äktenskapsskillnad och bodelning
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (84517)