Vad ska man tänka på när man utformar ett testamente?

2019-06-17 i Testamente
FRÅGA
Hejsan!Jag och min sambo (vi är båda 67 år, har bott tillsammans i 30 år, inga barn) vill skriva ett Testamente som ger den som överlevande äganderätt till allt..dvs halva bostadsrätten, bil (registrerad på mig) banktillgodohavanden, mm mmSedan när den som sist avlider så skall kvarlåtenskapen delas lika mellan några personer som vi namnger.Något särskilt att tänka på vid utformningen av Testamentet??Svara helst via mail.Tack på förhand
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att testamentet ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken. Följande krav ska vara uppfyllda vid upprättande av testamente:

1. Det krävs att testamentet är skriftligt och ger klart uttryck för testatorns yttersta vilja om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas.

2. Testamentet ska ha testatorns underskrift.

3. För att testamentet ska vara giltigt måste det även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när testatorn skriver under testamentet. Om det inte är möjligt så måste de bekräfta testatorns underskrift. I sådana fall krävs det utöver det att vittnena närvarar samtidigt.

Utöver ovannämnda krav så finns det inga andra krav rörande utformningen av testamente. En aspekt att ta i beaktande är att det är fördelaktigt att utforma testamentet så tydligt som möjligt för undvika eventuella oklarheter. Du är även varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå för hjälp med att utforma ett testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå wq Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-06-18 21:17
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2246)
2019-09-21 Vad behöver vara med i ett testamente för att en testamentstagare ska vara identifierbar?
2019-09-19 Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

Alla besvarade frågor (72930)