Vad ska man tänka på när man utformar ett testamente?

Hejsan!

Jag och min sambo (vi är båda 67 år, har bott tillsammans i 30 år, inga barn) vill skriva ett Testamente som ger den som överlevande äganderätt till allt..dvs halva bostadsrätten, bil (registrerad på mig) banktillgodohavanden, mm mm

Sedan när den som sist avlider så skall kvarlåtenskapen delas lika mellan några personer som vi namnger.

Något särskilt att tänka på vid utformningen av Testamentet??

Svara helst via mail.

Tack på förhand


Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att testamentet ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken. Följande krav ska vara uppfyllda vid upprättande av testamente:

1. Det krävs att testamentet är skriftligt och ger klart uttryck för testatorns yttersta vilja om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas.

2. Testamentet ska ha testatorns underskrift.

3. För att testamentet ska vara giltigt måste det även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när testatorn skriver under testamentet. Om det inte är möjligt så måste de bekräfta testatorns underskrift. I sådana fall krävs det utöver det att vittnena närvarar samtidigt.

Utöver ovannämnda krav så finns det inga andra krav rörande utformningen av testamente. En aspekt att ta i beaktande är att det är fördelaktigt att utforma testamentet så tydligt som möjligt för undvika eventuella oklarheter. Du är även varmt välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå för hjälp med att utforma ett testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”