Vad ska man göra när barnens pappa inte vill skicka med deras vinterkläder till mig?

2020-04-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och barnens pappa är separerade sen flera år tillbaka. Vi har gemensam vårdnad och barnen bor varanna vecka hos respektive förälder. Vi delar på kostnaden för större utgifter så som vinterkläder, skor och sportutrustningar vilket borde innebära att vi gemensamt "äger" dessa. Pappan vägrar skicka med bla vinterjackor till mig då han anser att jag (barnen) inte behöver dem trots att det är kallt ute (0 gradigt) och jag vill att han skickar med. Han anser även att han ska förvara allt hos honom och att han skickar med när han anser att jag (barnen) ska ha dem. Vad gör jag? Hur får jag hjälp? Vad säger lagen om det här? Barnen fryser ju och vi har köpt vinter och sportutrustningen tillsammans men han vägrar skicka med barnen kläderna.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen är inte detaljreglerande
I fråga om vårdnadshavares ansvar finns det enbart bestämmelser som rent allmänt fastställer vad denna innebär. Det stadgas exempelvis att föräldrarna har ett ansvar över att barnets behov blir tillfredsställda och att svara för barnets försörjning (6 kap. 1 § och 2 § föräldrabalken). Hur detta i praktiken ska gå till när man har två föräldrar som är skilda och har gemensam vårdnad är dock inget som lagen förklarar.

Vad kan du göra?
Det första som du bör börja med är att kontakta familjerätten i den kommun du bor i och be om samarbetssamtal mellan dig och barnens pappa. Dessa samtal kan visserligen inte utmynna i något som är bindande, utan utgör mer som ett stöd för er att komma överens i frågan. Det är dock ett alternativ värt att pröva.

Skulle det inte fungera kan du tala om för pappan att situationen kan räknas som så kallade samarbetssvårigheter som i sin tur kan innebära att en tingsrätt beslutar om ensam vårdnad om du skulle väcka talan om sådan (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Det innebär inte att du nödvändigtvis ska väcka talan, men att det kan vara något som kan vara en fördel att nämna för pappan i syfte att möjligtvis få honom att bli mer samarbetsvillig. Samarbetssvårigheter är förvisso inte en faktor som i sig innebär att rätten automatiskt kommer besluta om ensam vårdnad till din fördel, då det är även andra omständigheter som måste vägas in, med att påpeka detta kan förhoppningsvis få honom att inse att han inte vill riskera att bli av med vårdnaden.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91260)