Vad ska jag göra med ett testamente efter att personen avlidit?

Hej !

Jag förvarar ett testamente till en äldre man,som numera bor på ett äldreboende.

Han har inga nära anhöriga, jag är inte själv en av arvtagare.

Min fråga blir då, vad gör jag med testamentet den dag han avlider?

Tacksam för svar. Tage

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du ska göra med ett testamente efter att den som skrivit det avlidit.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Efter att den äldre mannen vars testamente du förvarar avlidit är det framförallt viktigt att du berättar för de personer som pekas ut i testamentet om att de har rätt till delar av, eller hela, arvet.

Det är för dessa personer som testamentet är viktigast då det kan användas i en eventuell tvist om arvet.

Om en dödsboförvaltare har utsetts kan det också vara bra att denna person underrättas om testamentet.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga är du välkommen att titta på mitt bakomliggande resonemang nedan eller att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om testamenten i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i ärvdabalken (ÄB), detta är också den lag vilken som utgångspunkt äger tillämpning i ditt ärende.

Ett testamente måste upprättas enligt formkraven i 9 kap. och 10 kap. ÄB - men under förutsättning att dessa krav är fyllda och att det inte finns några andra anledningar att klandra testamentet är det giltigt oavsett om det registrerats eller var det råkar förvaras.

När den person som skrivit det testamente du förvarar avlider är det viktigt att testamentet når de som pekas ut i testamentet som arvtagare. Om det dessutom utsetts en förvaltare av dödsboet bör även denna person informeras om innehållet i testamentet.

De som pekas ut i testamentet som arvtagare kommer att bli delägare i dödsboet efter den äldre mannen om det inte finns några andra arvingar. Det är då deras uppgift att göra en bouppteckning och dela upp arvet mellan sig enligt testamentet. För att göra detta kan delägarna också utse en boutredningsman eller be tingsrätten göra detta åt dem.

Den viktigaste funktionen som testamentet har är att det visar fördelningen av arvet efter den äldre mannen och kan användas av de som pekas ut i testamentet för att hävda sin rätt mot andra arvingar om en tvist om arvet skulle uppstå.

Einar DahlbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”