Vad ska ingå i bodelningen vid skilsmässa?

Hej

Jag och min man har varit gifta i 20 år.Vi separerade för 2.5 år sedan.Jag bor med mina 3 barn och köpte en lägenhet för 4 månader sedan.Han pluggande och har CSN skulld på 182.000.Nu har vi ansökt om jämensam slillmässa vad händer med bostad och hans skuld.Ska vi dela på det fast jag stör på lägenheten..kredit och var separerad då.

Mvh jag

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap 1 § Äktenskapsbalken). Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, d.v.s. sådan egendom som inte är enskild (10 kap 1 § Äktenskapsbalken). Vidare ska bodelningen ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om ätenskapsskillnad väcktes, alltså den dag som ansökan inkommit till tingsrätten (9 kap 2 § Äktenskapsbalken). Det avgörande är alltså inte när ni valt att separera utan när ni skickat in papper till domstol.

När man gör en bodelning så ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap 1 § Äktenskapsbalken).Vid en sådan beräkning ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att de täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap 2 § Äktenskapsbalken). Därefter läggs värdet av resterande giftorättsgods samman och fördelas sedan lika mellan makarna (11 kap 3 § Äktenskapsbalken).

Exempel: x äger tillgångar värda 500 000 och har skulder på 300 000, andelen från x blir 200 000.

Y äger tillgångar värda 800 000 och har skulder på 100 000, andelen från y blir 700 000.

200 000 + 700 000 = 900 000

900 000/2 = 450 000 var till makarna efter bodelning

Vilken make som ska få vilken egendom löses på så sätt att giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Den make som ska lämna över del av sitt giftorättsgods till den andra maken, så att resultatet med andelsberäkningen stämmer, har rätt att välja vilken egendom som hen vill utge (11 kap 7 § Äktenskapsbalken).

För att besvara din fråga kommer alltså lägenheten att ingå i bodelningen så länge den inte utgör enskild egendom. Gällande din makes skuld så kommer den avräkas på hans del av giftorättsgodset likt exemplet ovan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000